Månedlig arkiv: juni 2018

Dag 2. I Læringsnettverk pasientforløp for den multisyke pasient

Dagen startet med en presentasjon av brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå. Runar Finvåg, pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, Lillian Karlsen fra USHT og Kirsten Dyrnes fra Kristiansund kommune presenterte ulike perspektiv av brukerinvolvering. Presentasjonen hadde en … Les videre

1 kommentar

Læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og multisyke i Møre og Romsdal – 3. samling- Kristiansund- 4. og 5. juni

Da er vi gang med 3. samling i Læringsnettverk for eldre multisyke pasienter i Møre og Romsdal, i regi KS og Folkehelseinstituttet. USHT deltar som veiledere for de 31 forbedringsteamene fra kommuner og sykehus i fylket. Mål for samlingen er … Les videre

1 kommentar