Stikkordarkiv: Volda

KUNST OG KULTUR HJELPER DEMENSPASIENTER

«Videreutdanningen Aktiv omsorg ved Høgskulen i Volda har gitt Bodil Skare og Manuela Erlbeck inspirasjon og en større faglig trygghet i arbeidet for personer med demenssykdom.» Les mer på Høgskulen i Volda sine sider.      

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Vårdag i Volda

Anne Sofie Egset, førstelektor ved Høgskolen i Volda og fagansvarlig for studiet Miljøterapi i demensomsorga «MILD» gjennomførte 4.samling med studentene denne uken. Studentene gir studiet veldig gode skussmål, og den nye kunnskapen har ført til et mangfold av gode tiltak … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Musikk og erindring i målretta miljøarbeid

Høgskolen i Volda tilbyr videreutdanningen på 15 studiepoeng som deltidsstudium over 2 semester. Fra brosjyra: «Bruk av erindringsarbeid og musikk har fått auka merksemd i målretta miljøarbeid. Studiar har vist at musikkterapi kan føre til reduksjon av uro, angst og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

Livsløp, helse og velferd; ny videreutdanning i Volda

«Eit livsløpsperspektiv vil innebere heilskaplege tilnærmingar til helse– og velferdsspørsmål. Når ein legg eit slikt perspektiv til grunn, kan det mellom anna medverke til betre livskvalitet, meir rasjonell ressursutnytting, tverrfagleg samarbeid og robuste sosiale miljø. Emnet kan takast som ei … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar