Forfatterarkiv: Stephanie Helland

Skodd for fremtiden?

Innspillseminar om heltid i Kristiansund Kommune Kristiansund kommune retter søkelys på spørsmålet om heltidsstillinger og en heltidskultur i egen kommune. Seminaret ble åpnet av personalsjef Anniken Kleven-Gasser som skisserte flere utfordringsbilder både fra arbeidsgiver og arbeidstakere side. Kompetanseleder Astri Sjåvik … Les videre

Legg igjen en kommentar

Behovsdrevet frivillighet – Trivselsvenn

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har sammen med dyktige tjenestedesignere fra Designit er vi nå kommet et steg videre i prosessen for å kunne iverksette pilotering på behovsdrevet frivillighet på pasientens premisser. I ettermiddag har vi … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nasjonalt opplæringsprogram frivillighet – eldreomsorgen (forts)

Rokilde sykehjemm utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (USH) deltar i Verdighetssenteret sitt nasjonale opplæringsprogram i frivillighet. Vi deltar med frivillighetskoordinator Tone Veglo, Ida Ranheim, Karina Eckhoff og Stephanie Helland. Dagen innledes av Stein Husebøm lege ved Bergen Røde … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nasjonalt opplæringsprogram Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem (USH) deltar på Najsonalt opplæringsprogram i Frivillighetskoordinering i eldreomsorgen i regi av Verdighetssenteret ved Bergen Røde Kors sykehjem. Dette er er opplæringsprogram som består av tre samlinger over 6 måneder. Programmet skal gi frivillighetskoordinatorer kompetanse … Les videre

Legg igjen en kommentar

Omsorgskonferansen «Framtida – neste stopp», andre dag.

Vi er i gang med omsorgskonferansens andre dag Dagen starter med Carina Zetterberg med «Vårddokumentation – ett dyrebart kaos och en sakerhetsrisk» Til tross for elektronisk dokumentasjon, har vi ikke klart å tilpasse vår dokumentasjon til dagens utvikling. Leger vil … Les videre

Legg igjen en kommentar

Leseombud ved Rokilde sykehjem

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har sammen med biblioteket i Kristiansund kommune vært pådriver for å kunne tilby pasienter ved to av byens sykehjem leseombud. Kort fortalt går leseombudsordningen ut på at frivillighet kommer til institusjonen og leser … Les videre

Legg igjen en kommentar

Andre samling i læringsnettverk i forbedringsarbeid

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal arrangerer i dag andre samling læringsnettverk i forbedringsarbeid. Forbedringsagentene fra seks kommuner er samlet på Quality hotell Alexandra i Molde. Trulte Konsmo er prosessveileder i læringsnettverket, og påpeker viktigheten av topplederforankring for å støtte oppunder … Les videre

Legg igjen en kommentar

Riktig legemiddelbruk i sykehjem i Møre og Romsdal

Læringsnettverket i Møre og Romsdal for Pasientsikkerhetskampanjens innsatsområde Riktig legemiddelbruk i sykehjem er behørig omtalt på kampanjens hjemmeside.

Legg igjen en kommentar