Forfatterarkiv: Brit Krøvel

Spennende stilling i Kristiansund kommune

Ålesund konmune skal bli ny vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal. Det er gjort avtale med Kristiansund kommune som skal ha en satellittrolle med hovedansvar for region Nordmøre. Utviklingssenterets satellitt skal inn i et svært … Les videre

Legg igjen en kommentar

Innovasjonskonferensen 2016

Innomed arrangerer 24.november sin årlige innovasjonskonferanse på Værnes.  Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen med å vektlegge behovet for innovasjon i helse for å skape nye og bedre løsninger. «Vi må bort fra WHO sin definisjon der helse som … Les videre

Legg igjen en kommentar

Ålesund kommune – ny vertskommune for felles Utviklingssenter i Møre og Romdsal

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det skal være kun et Utviklingssenter i hvert fylke (med noen få unntak), det vil si et senter for sykehjem og hjemmetjenester. I møre og Romsdal søkte både Kristiansund og Ålesund om å bli … Les videre

Legg igjen en kommentar

Trivsel og livsglede ved Averøy sykehjem

Utviklingssentrene etterlyser stadig eksempler på godt utvikling- og forbedringsarbeid som kan deles til inspirasjon for andre. Vi har observert at det er høy aktivitet og stort engasjement i Averøy sykehjem som er i ferd med å bli Livsgledesykehjem. «Ni livsgledekriterier … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , | Legg igjen en kommentar

VIPS praksimodell: kurs ved avdeling for helsefag, NTNU Ålesund

Ved Rigmor Einang Alnes, PhD- NTNU Ålesund. 16. og 17. november ble det gjennomført Kursholderkurs i VIPS praksimodell ved avdeling for helsefag, NTNU Ålesund VIPS er en modell for implementering av personsentrert omsorg for personer med demens Kurset er integrert … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Innovasjonskonferanse i Molde

Tekst og foto ved Cecilie Campbell og Inger-Lise Lervik. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Alv Møre og Romsdal og Fylkesmsnnen i Møre og Romsdal arrangerer 17.november innovasjonskonferanse: Innovasjon- Hvorfor og Hvordan?  Over: Grete Teigeland, Direktør helse og sosialavdelingen … Les videre

Merket med , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Erfaringskonferanse tjenesteinnovasjon i Molde

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal arrangerte 16.november erfaringskonferanse for kommunene som har deltatt i læringsnettverk i tjenesteinnovasjon. Læringsnettverkene er gjennomført på oppdrag sv Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og i samarbeid med Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund, ALV Møre og … Les videre

Legg igjen en kommentar

Tjenestedesign forbedrer Kristiansund kommune

Studenter fra hele landet er samlet på Høgskolesenteret i Kristiansund for å lære å bruke tjenestedesign som verktøy for å skape bedre tjenester. I tjenestedesign er innsikt i brukeropplevelser helt sentralt, enten det er en innbygger i en kommune, en … Les videre

Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Lær personsentrert omsorg i Ålesund 16. og 17. november!

Kurs i VIPS – praksimodell for å oppnå personsentrert omsorg   Det er i dag bred enighet om at personsentrert omsorg underbygger god omsorgspraksis til personer med demens. Når helsepersonell trener på og praktiserer personsenteret tilnærming i møte med personer … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Nytt fra Helse Midt

Les om det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal; ett sykehus på to steder Om Helseplattformen; én pasient- én journal ….og flere saker i nyhetsbrev fra Helse Midt

Legg igjen en kommentar