Forfatterarkiv: Linda Kornstad Nygård

ALV arrangerer fagseminar i videokommunikasjon 19. mai

Tekst: Helen Berg Videokommunikasjon VKvia synkrone løysningar  gir høve til å skape møter mellom personar med behov for rehabilitering og fagpersonalet i brukaren sin heim utan reisetid både for brukarar og fagpersonalet. VK har også vist å kunne skape utvida … Les videre

Legg igjen en kommentar

Erfaringskonferanse kompetansehevende tiltak ernæring

I dag arrangeres erfaringskonferanse hos Helsedirektoratet, der det presenteres erfaringer fra prosjekt som har fått midler fra tilskuddsordningen kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorg. I tillegg til prosjektene har Høgskolen i Østfold gjort landsomfattende kartleggingen som vi skal … Les videre

Legg igjen en kommentar

«Miljøterapi i demensomsorga» ved Høgskulen i Volda

 Miljøterapi i demensomsorga står igjen på programmet hausten 2015! Dette emnet, som kan bidra til «Den gode dagen» for personar med demens, er en det av videreutdanningen «aktiv omsorg».   Se brosjyre HER for praktisk informasjon om studiet og påmelding.   

Legg igjen en kommentar

Samarbeidsorgan mellom Helseforetaket, Høgskolene, kommunene og fylkesmannen. 

Utviklingssenter for sykehjem, ved Linda Nygård – er en av to kommunerepresentanter i Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Møre og Romsdal HF, høgskolene, kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidsorganet har ca 4 årlige møter, og for tiden er det … Les videre

Legg igjen en kommentar

Måling av nattefaste

I januar ble det opprettet et ernæringsnettverk i Kristiansund kommune, som gjennomgikk opplæringsprogrammet Kostkofferten. Ernæringsnettverket har som en del av dette sett på kvalitetsmålinger, blant annet ved å telle antall timer nattefaste, det vil si hvor lenge hver pasient går uten … Les videre

Legg igjen en kommentar

Helsebringende sykling – fagdag om forebyggende helsearbeid i praksis

Fagdagen arrangeres av prosjektgruppa, et samarbeid mellom NSF sin faggruppe for sykepleiere i ortopedi (NSFO) og Utviklingssenter for sykehjem. Gudrun Karlsen fra ortopedisk avdeling er prosjektleder, og fra Rokilde har Karina Echoff og Jannike Karlsen vært med og hatt ansvar … Les videre

Legg igjen en kommentar

Gå ikke glipp av Demenskonferansen 2015!

Opprinnelig lagt ut på Og Bedre Skal Vi Bli:
Innlegg hentet i sin helhet fra invitasjonen som er sendt ut av seniorrådgiver Greta Hanset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Les hele invitasjonen til demenskonferansen 2015 her. INVITASJON TIL DEMENSKONFERANSEN 2015 «…

Legg igjen en kommentar

Lederutdanning – helse og omsorg

I Trondheim tilbys nå den første av seks moduler i lederutdanning – helse og omsorg. Denne modulen handler om deg som leder eller potensiell leder, og hvordan du kan utvikle dine lederferdigheter. Utdanningen  tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

Kurs innen fagområde palliasjon

I vår arrangeres for første gang ved NTNU og St. Olavs Hospital et fire dagers kurs på masternivå med fordypning i sentrale kliniske og organisatoriske problemstillinger innenfor palliativ medisin/palliasjon. Nasjonalt og internasjonalt anerkjente forelesere kommer og kurset vil være interaktivt. … Les videre

Merket med , | Legg igjen en kommentar

Fagdag om helsebringende sykling 9.mars

Mandag 9. mars arrangeres en gratis fagdag for alle med interesse for forebyggende helsearbeid og eldre i sykehjem, hjemmetjeneste og lignende. Fagdagen arrangeres av prosjekt Helsebringende Sykling, og er et samarbeid mellom NSF sin faggruppe i ortopedi NFSO-NSF , og Utviklingssenter for sykehjem. … Les videre

Legg igjen en kommentar