Forfatterarkiv: britsteinneskrovel

Nytt veikart for tjenesteinnovasjon under utarbeiding i regi av Helsedirektoratet 

USHT Møre og Romsdal gir sammen med sentrale aktører innspill i prosess knyttet til utarbeidingen.  Veikartet har behov for noen korrigeringer. Grunnen til at ikke det eksisterende veikartet bare blir justert men blir utviklet på nytt er at KS og … Les videre

Legg igjen en kommentar

Dialogmøte anskaffelse i rådhuset i Ålesund 

Arbeidsgruppe anskaffelse velferdsteknologi inviterer til dialogmøte. Jonny Indrevåg startet dagen og ønsket alle kommunerepresentanter velkommen.  Videre presenterte Tor Steffensen fra direktoratet for e- helse nasjonale anbefalinger. Anbefalinger respondenter  En anbefaling er at 95% av responser skal gis innen 60minutter, men … Les videre

Legg igjen en kommentar

Seminar om sosiale roboter

I dag hadde USHT sammen med NTNU invitert alle «nær kommuner» til NTNU til et miniseminar der Roboten Pepper ble presentert. Målet med seminaret var å få til samarbeid med kommunene for å søke midler til å utvikle Pepper slik … Les videre

Legg igjen en kommentar

Fagdag digital samhandling i Molde

Da er vi i gang med siste samling av 4 i Møre og Romsdal i regi av digitalt fagråd. Det har vært totalt 300 deltakere fordelt på fire ulike samlinger i Ålesund, Volda , Kristiansund og Molde. Denne gangen er … Les videre

Legg igjen en kommentar

USHT har vært på speed date med Simuleringsprosjekt

USHT/NTNU har vært i Trondheim på nettverkskonferanse med MedSimNorge «Jeg trodde du mente..» (Sam)spill om pasientens sikkerhet. I tillegg til å få faglig påfyll med det nyeste innen simulering, både forskning, teknologi og pågående prosjekter i Norden har USHT/NTNU lagt … Les videre

Legg igjen en kommentar

Fagdag Recovery og hva er viktig for deg

Da er vi i gang! Dette har vi ønsket oss lenge.  Dagen blir arrangert i samarbeid med USHT . Lisbeth Slyngstad fra Ålesund kommune Åpnet dagen og Juni fra KBT ønsket velkommen og presenterte tilbakemelding fra » bruker spør bruker» … Les videre

Legg igjen en kommentar

Fagdager digital samhandling kommuner og helseforetak

USHT er invitert inn i fagdager knyttet til digital samhandling  der det for tiden er implementering av e-melding mellom kommuner og sykehus som er tematikken. Kom-Ut prosjektet er en viktig samarbeidspart. I år er det fire samlinger i Møre og Romsdal. … Les videre

Legg igjen en kommentar

Welfare Technology – Innovation through Cooperation

Srevet av Tone Kirkhorn, ALV Møre og Romsdal I høve KS sitt arbeid med EØS-prosjekter for organisasjonsutvikling har hovudstyret til søsterorganisasjonen i Bulgaria vore på besøk i Oslo denne veka. Under besøket ønska dei å fokusere på innovative løysingar og … Les videre

Legg igjen en kommentar

USHT møtte Roboten Inge

Brit Krøvel, Helen Berg, Sven Inge Molnes og Bjarne Pareliussen fra USHT, Institutt for helsevitenskap ved NTNU og ALV- Møre og Romsdal, møtte Girts Strazdins og Ibrahim Hameed fra Institutt for realfag og IKT ved NTNU og den sosiale roboten … Les videre

Legg igjen en kommentar

Palliativ plan 

Kommunene og Helse Møre og Romsdal samarbeider om å etablere felles rutiner i form av en palliativ plan. Planen skal benyttes som verktøy for å skape en individuell oppfølging av hver enkelt pasient i en palliativ fase og der planlegging … Les videre

Legg igjen en kommentar