15th World Congress of the European Association for Palliative Care.

USHT Møre og Romsdal deltar på internasjonal palliasjonskonferanse i Madrid 18.- 20. Mai. Konferansen samler omlag 3000 forskere og engasjerte klinikere i fagområdet. Tema for årets konferanse er Progressing Palliative Care. Nyere forskning og eksempler på beste- praksis deles for å gi oss et bilde av dagens situasjon, hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvilke muligheter og hvor går veien videre. Tidligere integrering av palliative intervensjoner og fokus på andre diagnosegrupper enn kreftpasienter er i fokus. Spesielt ser man en økende interesse for palliasjon til eldre, multisyke sykehjemspasienter og de spesielle utfordringer som palliasjon til demente pasienter utgjør.

Et utvalg av presentasjoner fra dag 1

PACE-studien har bl.a. sett på prevalensen av bruk av palliative medikamenter (morfin, haldol, midazolam etc.) til pasienter på sykehjem de siste 3 levedager, og forskjeller mellom 6 europeiske land samt kjennetegn hos pasientgruppene. Resultater oppsummeres i bildet under:

Resultatene viser til store forskjeller mellom landene Polen, Italia, Finland, Storbritannia, Belgia og Nederland. I tillegg ser man at pasienter med kreftdiagnose i større grad får disse medikamentene i livets siste fase enn ikke- kreftpasienter. Studien konkluderer med at det er et stort behov for guidelines for palliativ behandling til non-cancer pasienter.

Fra Claudia Bauseweins plenumsforedrag Beyond cancer; challenges and opportunities for Early Palliative Care Engagement. Det estimeres en økning på 25% av antall dødsfall frem mot 2040, og 66 % av de med palliative behov vil være ikke- kreftpasienter. Dette er en pasientgruppe som i dag har mindre tilgang til palliative tjenester og palliativ spesialkompetanse. Behovet for å øke kompetanse og tilpasse tjenestetilbudet i primærhelsetjenesten er dermed svært stort.
Dag 2


Posterpresentasjon ved Lillian Karlsen (USHT Møre og Romsdal), Bente Winsjansen (kreftkoordinator Eide/ Fræna) og Bardo Driller (lege, palliativt team, Helse Møre og Romsdal). Presentasjon av funn fra en befolkningsundersøkelse i 9 kommuner vedrørende preferanser for medbestemmelse og informasjonsbehov ved alvorlig sykdom og begrenset levetid. Undersøkelsen viser bla. at 88 % av respondentene (n= 355) var positive til å delta på forberedende samtaler og 90 % ønsket å få nedtegnet sine preferanser og ønsker/ behov i en Palliativ plan. Studien underbygger i så måte betydningen av arbeidet med å utvikle en standard for en slik  plan som pågår nå i Møre og Romsdal. Følg linken for mer informasjon om Palliativ plan i Møre og Romsdal: https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling

Eli Bjordal presenterer funn fra sin masteroppgave hvor hun undersøkte erfaringene som pårørende til ALS- pasienter med hjemmebehandling opplevde. Hun gjennomførte 9 dybdeintervju med etterlatte i perioden 2014- 2016. Studien viser at pårørende opplever det som en svært stor byrde å være pårørende til en hjemmeboende ALS- pasient. Ved transkribering  og analyse av intervjuene blir 7 områder avdekket som svært belastende for pårørende: sykdommen er svært krevende å forholde seg til, det oppleves svært spesielt å ikke lenger forstå sin egen partner, ens eget liv ble satt på vent, angst for at pasienten skulle bli kvalt, å tenke på pasienten før en selv i hele pasientforløpet, å kjempe mot systemet, det opplevdes som en stor sorg hver gang funksjonsnivået ble svekket.

Posteret er utarbeidet i samarbeid med Bardo Driller fra Forskingsgruppen for alvorlig syke og døende ved Høgskolen i Molde. Funn oppsummert i bildet under. Vi gratulerer Eli og co med å bli kåret til 1 av 3 beste postere i sin kategori Family and Caregivers ( 62 postere i denne kategorien). Fantastisk bra!!

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s