Månedlig arkiv: november 2015

Etikkjulekalenderen 2015 – meld deg på! 

Fra Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS:  Etikkjulekalender fra prosjektet ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” er den sjette i rekken. Bak lukene vil dere finne små case, filmsnutter, refleksjonskort ol. som illustrerer forskjellige tema. Dersom dere registrerer refleksjonen deres på Etikkjulekalenderen på … Les videre

Legg igjen en kommentar

Etikk i praksis – utvidet søknadsfrist

Fra Brit Krøvel, UHT Møre og Romsdal:  Jeg vil informere om at den ordinære søknadsfristen for å melde seg på studiet Etikk i praksis ved Høgskolen i Ålesund er utvidet til 4. januar 2016.Dette er et høyaktuelt studie for kommuner … Les videre

Legg igjen en kommentar

ALV utvider gjennom partnerskap

Arena for læring om velferdsteknologi i Ålesund er i ferd med å utvide sin virksomhet ved å invitere til partnerskap. Les mer om dette på ALV Møre sine sider.

Legg igjen en kommentar

Sykefravær i helse- og omsorg. KS med kurs i januar.

Merket med , | Legg igjen en kommentar

Lyst på Livet- en virkningsfull modell for egenmestring for pensjonister

Fra Kunnskapssenteret sine sider: «Nasjonale føringer vektlegger betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunene anbefales å hjelpe eldre til å mobilisere sine helsefremmende ressurser. Improvement Foundation i England startet utviklingen av konseptet «Passion for life», som er videreutviklet og spredd av … Les videre

Merket med , | Legg igjen en kommentar

Hverdagsrehabilitering; sjekk Stjørdalsmodellen!

Hentet fra Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge: Hverdagsrehabilitering er en arbeidsform som innføres i mange kommuner. Stjørdal kommune startet et toårig prosjekt i 2014 for å utvikle en egen arbeidsmodell for hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering vektlegger personens helse og ressurser fremfor sykdom og begrensninger. Hovedmålet … Les videre

Merket med | Legg igjen en kommentar

Tjenestedesign i offentlig sektor, praksisrettet læring. 

Studentene  i Behovsdrevet innovasjon og Tjenestedesign i offentlig sektor har denne uken vært samlet for andre gang. Studiet er et tilbud ved Høgskolen i Molde avdeling Kristiansund, og studentene arbeider med metoder som benyttes av tjenestedesignere. Collage fra 1.dag samling 2. Midt … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demens- en utfordring for pasient og samfunn

Tidens Krav og Sunnmøresposten publiserer i dag en kronikk av seniorrådgiver Greta Hanset og assisterende direktør Marit Hovde Syltebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal om utfordringer forbundet med demenssykdom, og om hvor viktig det er å få diagnose til rett … Les videre

Legg igjen en kommentar

Kristiansund skal bli en demensvennlig by!

Innlegg ved Liv Inger Korsnes Nilsen, demenskoordinator i Kristiansund kommune.  Kristiansund kommune ved ordfører Kjell Neergaard, har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn. Kampanjen er rettet mot norske kommuner og er et av virkemidlene Nasjonalforeningen … Les videre

Legg igjen en kommentar

NYTT FRA FYLKESMANNEN I M&R

NYTT FRÅ FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL- HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN. TILSYNSERFARINGAR. (Ved Greta Hanset, FM i Møre og Romsdal)   Tema i denne utgåva er mellom anna vinnar av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» i Møre og Romsdal, ny rettleiar rehabilitering, habilitering, … Les videre

Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar