Daglig arkiv: oktober 1, 2015

Ny veileder lanseres i dag: Rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator – til kompetansemiljø

Til kompetansesentre, utviklingssentre og kompetansetjenester mm : Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder. Den lanseres i … Les videre

Legg igjen en kommentar

Læringsarenadag ved Høgskolen i Molde

Videreutdanningen i aldring og eldreomsorg v/ Høgskolen i Molde arrangerer 1.oktober til et samarbeid med praksisfeltet om kompetanseutvikling og forskning.     Møteleder for dagen er førsteamanuensis Anne Marie Mork Rokstad.  Forskning på demens og eldreomsorg. Status og framtidige behov. … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demenskonferansen 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer nok en gang til Dememskonferanse. Tid og sted er satt: Scandic Parken Ålesund 2. og 3. mars 2016. Sett av datoene, og følg med på Fylkesmannens kurskalender og her på bloggen for informasjon. Programarbeidet … Les videre

Legg igjen en kommentar