Månedlig arkiv: oktober 2015

Evaluering av utviklingssentrene 

Helsedirektoratet arrangerer 20. – og 21.10 samling for alle landets Utviklingssentre for sykehjem og sykehjem. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet åpner samlingene med å oppsummere noen av føringene for forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene.   Hovedtema for årets samling er evalueringen som … Les videre

Legg igjen en kommentar

Verdens beste helsefagarbeider heter Jenny-Marlén, er 22 år og er fra Balsfjord i Troms.

Les mer om denne og andre saker i Fagnytt nr3 -2015

Legg igjen en kommentar

Godt oppmøte på høstseminaret om velferdsteknologi i Ålesund 2. oktober!

Les mer om høstseminaret og last ned foredragene fra ALV sine egne nettsider: 

Legg igjen en kommentar

Vold mot eldre- konferanse i Ålesund og i Kristiansund i oktober.

Opprinnelig lagt ut på Og Bedre Skal Vi Bli:
(Ved Brit Krøvel, UHT Møre og Romsdal) Den 28 oktober 2015 arrangerer Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre og Romsdal og…

Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Verdt å vite: Hvorfor digitalisering?

Telenor har laget informativ animasjonsfilm Over: Skjermdump fra animasjonsfilmen. Bruk denne lenken for å se filmen:  Animasjonsfilm fra Telenor

Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev fra KomUt-kontaktene

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende: Driftsforum Møre og Romsdal med oppstartsmøte på Vestnes Innføring av PLO-meldinger innen psykiatrien De siste legekontorene i kommunikasjon med kommunene Arbeidsgruppe fødselsepikrise Avvikling av papirkopi av epikriser og labsvar KAD – … Les videre

Legg igjen en kommentar

Ny veileder lanseres i dag: Rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator – til kompetansemiljø

Til kompetansesentre, utviklingssentre og kompetansetjenester mm : Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder. Den lanseres i … Les videre

Legg igjen en kommentar

Læringsarenadag ved Høgskolen i Molde

Videreutdanningen i aldring og eldreomsorg v/ Høgskolen i Molde arrangerer 1.oktober til et samarbeid med praksisfeltet om kompetanseutvikling og forskning.     Møteleder for dagen er førsteamanuensis Anne Marie Mork Rokstad.  Forskning på demens og eldreomsorg. Status og framtidige behov. … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demenskonferansen 2016

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer nok en gang til Dememskonferanse. Tid og sted er satt: Scandic Parken Ålesund 2. og 3. mars 2016. Sett av datoene, og følg med på Fylkesmannens kurskalender og her på bloggen for informasjon. Programarbeidet … Les videre

Legg igjen en kommentar