Regional nettverkssamling på Brekstad 

Utviklingssentrene for sykehjem og Hjemmetjenestene i Midt-Norge møtes 3. og 4. juni for det årlige regionale nettverkssamlingen. Samlingen arrangeres i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning i Midt-Norge, og er lagt til Hovde Gård på Brekstad.  


Åfjord UHT er vertskap for samlingen, og her ønsker Fou-leder  Laila Refsnes ønsker velkommen til samlingen som altså er lagt til Ørlandet og Hovde gård. 

Første innlegg- kvalitetsforbedring av praksis gjennom aksjonsforskning ved Raghild Omli, førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. 

Kvalitetsvikt kan være forårsaket av: 

 • Organisatorisk isolasjon
 • Svak ledelse
 • Svikt i system og prosesser
 • Dårlig kommunikasjon
 • Mangelfull opplæring
 • Maktesløshet hos ansatte og pasienter

Utgangspunktet for kvalitetsarbeid er gjerne grunnet i en kartlegging: «Hva er utfordring på min arbeidsplass?» Og hva vil vi med kvalitetsarbeidet? Forskning, utvikling, forbedring? 

Aksjonsforskning er en metode hvor ansatte i virksomheten har en betydelig grad av deltakersryring. Datainnsamling skjer gjerne ved bruk av fokusgruppeintervju, eller også ved refleksjonsnotater fra endringsprosesser.  

 

Deltakere fra Utviklingssentrene i Midtnorge klar for to dager kunnskaps- og erfaringsutveksling. Utviklingssentrene er fra kommune Verdal (USH Nord-Trøndelag) Stjørdal (USH NT) Trondheim (USH Sør-Trøndelag) Åfjord (UHT ST) Kristiansund (USH Møre og Romsdal) og Ålesund (UHT M&R) 

Kulturelle aspekter ved kvalitetsutvikling.  Læringskultur kan utvikles ved at sentrale verdier kommuniseres, og kultur for kvalitetsarbeid kan utvikles gjennom deltakelse i forskningsprosjekt.  

 

Foredragsholder Ragnhild Omli (til venstre) mottar heimetova sitteunderlag av Laila Refsnes. 

Orientering og Omsorgsbiblioteket og tidsskrift Ved førsteamanuensis Rose Marie Olsen, Senter for Omsorg Midt-Norge 

Les mer om Omsorgsbiblioteket på Senter for Omsorgsforskning Midt sine nettsider

Mandatet til Sentrene for omsorgsforskning: å være et dokumentasjonssenter for kommunene.  I etableringsfasen har det vært gjennomført regionale workshoper for å kartlegge behovet for kunnskapsformidling. 

Siden blir lansert høsten 2015 på Omsorgsbiblioteket.no. Det blir også lagt inn lenke fra Helsebiblioteket, som det er inngått samarbeidsavtale med. Helsebiblioteket henvender seg i hovedsak til spesialisthelsetjenesten. 

Tidsskrift for omsorgsforskning er også under utvikling, og vil bli et formidlingsorgan for de regionale sentrene for omsorgsforskning.  Senter for omsorgsforskning Øst blir eier, og vil ha det redaksjonelle ansvaret.Tidsskriftet henvender seg til ansatte i kommunehelsetjenesten, forskningsmiljøer og studenter.  


FoU og kompetanseutvikling i praksisfeltet – samarbeid med kommuner og HiST 2020.  Ved Eli Braseth, leder sektor for helse og velferd Åfjord kommune, samt bestilling i KS. 

  
Eli Braseth informerer om sentrale føringer, blant annet om Framtidens primærhelsetjeneste, nærhet og helhet og kommunereformen. 

Mindre fokus på kvantitet (flere hender) og mer fokus på kvalitet (kloke hoder og kunnskap). Regjeringen legger føringer for at også kommunene får veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenestene. 

Rett pasient på rett sted til rett tid. Bedre tjenester gjennom samarbeid.  

Ved Berit Wicklund, daglig leder Fosen Helse IKS
 

Berit Wicklund om Fosen DMS/IKS 

Fosen Helse IKS sine eierkommuner er:
Roan

Åfjord

Bjugn

Ørland

Rista

Leksvik

En samlet befolkning på vel 24 000, omtrent som bydelen Kattem i Trondheim kommune. Felles helsetjenester har gitt gode resultater, og under Helse Fosen ligger både kompetanseavdeling og prosjektavdeling, med egen prosjektkoordinator fra 1. August. 

Blant prosjekt som Wicklund fortalte om var det spennende å høre om felles møter mellom fastlege, pasient og spesialist ved bruk av videokommunikasjon. 

  Les om Fosen interkommunale samarbeid på Fosen IKS sine egne nettsider  
 

Fra prosjekt til implementering
Ved Siv Iren Stormo Anderson, kommunalsjef i Bjugn kommune

  
Midtnorsk velferdsteknologinettverk fortsetter å jobbe sammen i et fagmiljø, dette er viktig for å komme videre med innovasjon og velferdsteknologi. Å dele kompetansen dobler nytteverdien.

Ved implementering av velferdsteknologi i Bjugn er det opprettet arbeidsgrupper for hver teknologiløsning. Opplever at organisasjonen er klar for å ta imot teknologi, men den teknologien som fins er ikke sikker nok/god nok/ sikker nok. 

Behov for standardisering, og arenaer for samarbeid mellom levrandører og kommuner, samt verktøy/manualer for etikk, juss og kartlegging. 

Den største barrieren for innovasjon er helsepersonell selv, og spesielt hvilken kompetanse vi identifiserer oss med. Viktig med medarbeiderdrevne prosesser, gir gode resultater – men er krevende for leder. 

 

Morgendagens omsorg – et dypdykk i kommunenes omsorgsutfordringer

Ved Leena Stenkløv

  
Leena Stenkløv er ansatt i en rådgiverrolle for fylkesmennene, som regional koordinator Midt-Norge for samhandlingsreformen. 

Det ble gjennomført dialogmøter i 21 kommuner i regionen, med fokus på suksessfaktorer for hva som er god omsorg i dag og i morgen. Til tross for store utfordringer, opplever mange kommuner å gi gode helsetjenester. 

Flere kommuner rapporterte at de var institusjonstunge, og at samhandlingsreformen har skapt økte utfordringer. Forventninger i befolkningen, som ikke stemmer overens med f.eks hverdagsrehabiliteringstanken. 

Kommunene ønsker bl.a. bistand til:

 • Kvalitetssikring av kommunale planer
 • Informasjon og tydelighet
 • Arbeid med hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering 
 • Bistand til systematisering og bruk av statistikk (styringsdata og kvalitetssikring)
 • Lære av andre i omorganisering
 • Løfte forebygging og mestring
 • Kompetanse i saksbehandling/dokumentasjon
 • Oversikt over nettverk
 • Tettere samarbeid med utviklingssentre

Dialogmøtene ble evaluert som nyttige både fra deltakerkommuner og arrangører. 

Rapportene fra rundene er tilgjengelig på fylkesmannens nettsider.

DAG 2

Innovasjon i omsorg – utprøving av velferdsteknologi i sykehjem

Ved Brit Steinnes Krøvel, UHT Møre og Romsdal

  
Brit Steinnes Krøvel; «Skype i sykehjem – e det nokke da?»

Kommunikasjon mellom beboer i sykehjem og pårørende. Skype ble valgt som kommunikasjonsmetode, og nettbrett som verktøy.

Overraskelser dukket opp:

 • Det var ikke prioritert nettverk til beboerrom, og veggene var for tykke til at trådløst nettverk gikk gjennom.
 • Skype har større brukergrensesnitt enn telefon
 • Skype kan generere oppgaver for personalet
 • 8 av 10 beboere i avdelingen har nytte av Skype 

«Trådløst nettverk er like naturlig som strøm»

 • Ikke nødvendigvis bare for familie langt unna
 • Også egnet for personer med kognitiv svikt


Tjenestedesign i offentlig sektor

Ved Inger Lise Lervik

Hva kjennetegner kvalitet? God opplevelse, eller at vi følger forskrifter og lover?

Inger Lise forteller om forskjellen på frontstage og backstage, og hvordan vi fokuserer for lite på opplevelsen av tjenestene våre. I tjenestedesign ser man på opplevelsen av tjenesten, og synliggjør denne. Helsepersonell har antagelser om hva behovet til personer de skal hjelpe, ut fra sin kompetanse. Svært ofte stemmer ikke disse antagelsene med den reelle opplevelsen.

Tjenestedesignere setter også på å visualisere tjenesteopplevelsen, slik at det blir lettere å se hvor skoen trykker – og bryte ned utfordringene til mindre biter som man kan jobbe med.

  
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s