Månedlig arkiv: juni 2015

KomUt Møre og Romsdal med nytt Informasjonsbrev til kommunene

(fra KomUt Møre og Romsdal) Vedlagt informasjonsbrev fra KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal. I dette brevet kan du lese om: Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien – oppstart Møre og Romsdal Pilotering utskrivningsrapport HsPro, Winmed og jordmortjeneste KomUT-prosjektet, Samveis og … Les videre

Legg igjen en kommentar

Takk for meg

Etter tre års engasjement ved Utviklingssenter for sykehjem, går jeg nå over i ny jobb. Jeg kan se tilbake på tre år med spennende prosjekter, store utfordringer og mye læring! Høgskolen i Molde har finansiert deler av engasjementstillingen jeg har … Les videre

1 kommentar

USH Møre og Romsdal med ny halvårsrapport- våren 2015.

USH Møre og Romsdal publiserer i dag rapport for siste halvår- nauar-juni 2015. Rapporten er en kort sammenfatning av aktiviteter i den aktuelle perioden. Vi har valgt å benytte lenker på de fleste sakene siden vi omtaler pågående aktiviteter fortløpende … Les videre

Legg igjen en kommentar

Ny statusrapport på aktivitet demensfeltet

Helsedirektoratet har sendt ut ny statusrapport pr juni 2015på ABC-aktivitet, pårørendesatsningen og dagaktivitetssatsningen. Informasjonen viser i arbeidet med å nå målene i Demensplan 2015.: «Helsedirektoratet erfarer at Utviklingssentrene*er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å heve kvaliteten og øke kapasiteten i tjenestetilbudene til … Les videre

1 kommentar

Utlysing av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»for alders- og sjukeheimar i Møre og Romsdal

(fra Fylkesmannen) Utlysing av konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»for alders- og sjukeheimar i Møre og Romsdal Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, har ekstra merksemd på mat for eldre på sjuke- og aldersinstitusjonane i 2015. Les mer … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nettverksmøte/ fagdag aktiv omsorg

Nettverk Nordmøre og nettverk Romsdal har i dag en fagdag i aktiv omsorg,. 35 personer er samlet, her er både sykehjem og dagavdelinger er representert – og menn i helse er også godt representert. Marit Angen Hoemsnes fortalte om arbeidet … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nordisk konferanse i velferdsteknologi i Tromsø

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er på plass i Tromsø i forbindelse med Nordisk konferanse i velferdsteknologi. Det er stor aktivitet i vårt fylke på dette området. Mange kommuner i Møre og Romsdal er svært aktive på området, og Ålesund … Les videre

Legg igjen en kommentar

Gå ikke glipp av Omsorgskonferansen 2015: Framsiktig omsorg

Et særdels spennende program er nå lagt ut på fylkesmannens sine  Kurs- og konferansesider Smakebiter fra programmet: Den kjente legen, professoren, forfatteren og foredragsholderen Ingvard Wilhelmsen om å være sjef i eget liv. Han er kanskje aller mest kjent for … Les videre

Legg igjen en kommentar

Kunnskapssenteret med publikasjon om modell for kvalitetsforbedring

Kunnskapssenteret har nylig utgitt en ny publikasjon om modell for kvalitetsforbedring.  Modellen som bygger på prosesskunnskap og utviklingstrinnene i Demings sirkel. Den er benyttet i læringsnettverk i forbedringsarbeid i Møre og Romsdal, samt i videreutdanningen Trygg legemiddelhåndtering ved Høgskolen i … Les videre

Legg igjen en kommentar

Hvordan drive etisk refleksjon på egen arbeidsplass?

(Ved Søkvi Røsvik Vågen, Høgskolen i Ålesund) «Vi vil også høsten 2015 tilby en kurspakke (3 dager) i etisk refleksjon, og hvordan en kan drive systematisk etisk refleksjon på egen arbeidsplass. Dette er  tredje gang vi tilbyr kurset. Evalueringene har … Les videre

Legg igjen en kommentar