Månedlig arkiv: mars 2015

Gründercamp ved Høgskolen i Molde

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal var sammen med flere aktører invitert med som veiledere på årets gründercamp ved Høgskolen i Molde. Det er Ungt entreprenørskap som arrangerer campen, og Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde utformet årets oppdrag. Klipp fra … Les videre

Legg igjen en kommentar

ALV arrangerer fagseminar i videokommunikasjon 19. mai

Tekst: Helen Berg Videokommunikasjon VKvia synkrone løysningar  gir høve til å skape møter mellom personar med behov for rehabilitering og fagpersonalet i brukaren sin heim utan reisetid både for brukarar og fagpersonalet. VK har også vist å kunne skape utvida … Les videre

Legg igjen en kommentar

Erfaringskonferanse kompetansehevende tiltak ernæring

I dag arrangeres erfaringskonferanse hos Helsedirektoratet, der det presenteres erfaringer fra prosjekt som har fått midler fra tilskuddsordningen kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorg. I tillegg til prosjektene har Høgskolen i Østfold gjort landsomfattende kartleggingen som vi skal … Les videre

Legg igjen en kommentar

«Miljøterapi i demensomsorga» ved Høgskulen i Volda

 Miljøterapi i demensomsorga står igjen på programmet hausten 2015! Dette emnet, som kan bidra til «Den gode dagen» for personar med demens, er en det av videreutdanningen «aktiv omsorg».   Se brosjyre HER for praktisk informasjon om studiet og påmelding.   

Legg igjen en kommentar

Samarbeidsorgan mellom Helseforetaket, Høgskolene, kommunene og fylkesmannen. 

Utviklingssenter for sykehjem, ved Linda Nygård – er en av to kommunerepresentanter i Samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon mellom Helse Møre og Romsdal HF, høgskolene, kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidsorganet har ca 4 årlige møter, og for tiden er det … Les videre

Legg igjen en kommentar

Tjenestedesign i offentlig sektor

Høgskolen i Molde og USH Møre og Romsdal tilbyr fra høsten 2015 et kurs i Behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. Les mer og last ned brosjyre.  I forberedelsene til oppstart jobber vi nå med å knytte kontakter og … Les videre

Legg igjen en kommentar

Samling 3 Læringsnettverk i Velferdsteknologi

Siste ordinære samling i læringsnettverk i Velferdsteknologi i Møre og Romsdal arrangeres på Quality Alexandra hotell i Molde i dag 17.april. Den aller siste samlingen blir i Ålesund 27.5 (kveldsamling med etikk og juss) og 28.5 (presentasjoner og erfaringsdeling). Dette … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demens eller delir?

På dag 1 av Fylkesmannens Demenskonferanse 11.mars presenterte lege og stipendiat Bjør Erik Neerland sitt foredrag om forskning og funn ved delir. Det er behov for mer forskning for å forstå patofysiologien knyttet til tilstanden, og det er behov for mer kunnskap. Vi presenterer derfor foredraget her med tillatelse fra Neerland. Delirium Neerland 11 03 15

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Måling av nattefaste

I januar ble det opprettet et ernæringsnettverk i Kristiansund kommune, som gjennomgikk opplæringsprogrammet Kostkofferten. Ernæringsnettverket har som en del av dette sett på kvalitetsmålinger, blant annet ved å telle antall timer nattefaste, det vil si hvor lenge hver pasient går uten … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demenskonferansen dag 2

 Anne Sophie Egset ønsker velkommen til dag 2 av demenskonferansen med kloke ord på veien.  Det gode møtet –  Omhandler det arbeidet som teamet fra Rokilde sykehjem gjennomførte i forbindelse med deltakelse i Utviklingssentrene i Møre og Romsdal sitt … Les videre

Legg igjen en kommentar