Månedlig arkiv: januar 2015

Læringsnettverk i Velferdsteknologi i Møre og Romsdal. Andre samling.

Andre samling i læringsnettverket ble gjennomført 28.januar i Molde. På første samling ble det å forstå behovet/behovene til den som mottar tjenester tydeliggjort. Alle teamene har mellom første og andre samling arbeidet videre med å få mer innsikt i brukernes … Les videre

Legg igjen en kommentar

Skodd for fremtiden?

Innspillseminar om heltid i Kristiansund Kommune Kristiansund kommune retter søkelys på spørsmålet om heltidsstillinger og en heltidskultur i egen kommune. Seminaret ble åpnet av personalsjef Anniken Kleven-Gasser som skisserte flere utfordringsbilder både fra arbeidsgiver og arbeidstakere side. Kompetanseleder Astri Sjåvik … Les videre

Legg igjen en kommentar

Ernæringsnettverk for sykehjemmene i Kristiansund kommune

Sykehjemmene i Kristiansund kommune har fått tilskudd gjennom fylkesmannens tilskuddsordning Kompetanseløftet til å gjennomføre opplæring via Kostkofferten. Dette har vi valgt å gjøre ved å opprette et ernæringsnettverk. To ansatte fra hver sykehjemsavdeling deltar – og får ansvar for å … Les videre

Legg igjen en kommentar

Internasjonal kongress om demens og smerter i Bergen i april

Les mer på kongressens hjemmeside.

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Verktøy i lindrende behandling ogomsorg ved livets slutt

Ved Blindheim omsorgssenter i Ålesund er det utarbeidet et hefte som skal fungere som et verktøy for helsepersonell som arbeider med pasienter i livets sluttfase, og med deres pårørende. Heftet er utarbeidet av Merete Kløvning, kreftkoordinator i Ålesund kommune og Søgni … Les videre

Legg igjen en kommentar