Månedlig arkiv: november 2014

Årets etikkjulekalender er lagt ut!

KS-Prosjektet  Samarbeid om etisk kompetanseheving fortsetter tradisjonen med Etikkjulekalender. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal er medspillere og pådrivere for etisk kompetanseheving, og anbefaler alle å registrere seg. Bak hver luke ligger et etisk dilemma, og det er muligheter for å vinne … Les videre

Legg igjen en kommentar

«Brukermedvirkning handler i bunn og grunn om å tillate og la andre gjøre DEG bedre.»

Brukermedvirkning. Bare ordet får enkelte med å resignere. Er det fordi vi egentlig ikke har forstått hva brukermedvirkning egentlig dreier seg om? I det seinere tiden har det kommet påtrykk fra andre fagmiljø, og begrep som «Brukerdrevet innovasjon» og «Menneskesentrert tjenestedesign» er … Les videre

Legg igjen en kommentar

Fagdag i Eide

20.november gjennomførte palliative team ved sykehusene i Molde og Kristiansund fagdag for ressursnettverket i palliasjon. Fagdagen blegjennonført for en fullsatt Eidshall, og noen av teamene var: – samarbeid mellom palliative team og primærhelsetjenesten – om nyttige verktøy i palliative pasientforløp … Les videre

Legg igjen en kommentar

Behovsdrevet frivillighet – Trivselsvenn

Rokilde sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har sammen med dyktige tjenestedesignere fra Designit er vi nå kommet et steg videre i prosessen for å kunne iverksette pilotering på behovsdrevet frivillighet på pasientens premisser. I ettermiddag har vi … Les videre

Legg igjen en kommentar

Demenskonferansen 2015 under planlegging.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Demenskonferanse 2015. Det er den tredje årlige konferansen. Utviklingssentrene deltar i arbeidsgruppen sammen med representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Senter for Omsorgsforskning. Konferansen blir lagt til mars, … Les videre

Legg igjen en kommentar

Og jula nærmer seg!

Aktiv omsorg året rundt Vi tar gjerne i mot bilder og tekst om advent- og førjulsaktiviteter fra kommunene i Møre og Romsdal. Hva skjer av trivselsskapende aktiviteter i helse- og omsorgstjenestene? Ved Rokilde sykehjem i Kristiansund er flere aktiviteter igangsatt, … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nytt om palliasjon og kreftomsorg i Møre og Romsdal

Forum for kreftsykepleie Sunnmøre med nyhetsbrev for høsten 2014. Her kan dere blant annet lese om årets sykepleier i Møre og Romsdal 2014 Lindrende omsorg i Kristiansund kommune Spesialsykepleier Liv Astrid Faksvåg driver Ressursverket for kreftomsorg og lindrende behandling i Kristiansund … Les videre

Merket med , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Sammen for lindring: Åpent informasjonsmøte 27/11

Sammen for lindring er et stort prosjekt som omhandler lindrende behandling i RoR-kommunene. Prosjektgruppen arrangerer åpningskonferanse/informasjonsmøte torsdag 27/11, og går nå ut med en invitasjon til alle innbyggere med interesse for temaet: Les mer om prosjektet i tidligere blogginnlegg, eller … Les videre

Legg igjen en kommentar

Felles nettverk for demenskoordinatorene på Nordmøre og i Romsdal

Demenskoordinator Liv Inger Korsnes Nilsen i Kristiansund melder i dag om at det er opprettet et felles nettverk for demenskoordinatorer på Nordmøre og i Romsdal. Nettverket skal møtes to ganger pr halvår og mål for samlingene er: Å bidra til godt … Les videre

Merket med , , , , , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Metodekurs etikk; siste kursdag i Kristiansund

I Kristiansund arrangeres i dag siste kursdag i metoder og verktøy for etisk refleksjon i regi av prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Kurset har bestått av mange tema og metoder, som; – hva er etisk kompetanse – organisering av etisk … Les videre

Legg igjen en kommentar