Månedlig arkiv: oktober 2014

Innovasjonsskolen – søknadsfrist 1. november

Innovasjonsskolen på Lillehammer ble etablert i fjor. Første kull er på oppløpssiden av et ettårig studie på 30 studiepoeng. Innholdet er skreddersydd kommunesektorens behov og erfaringene har vært gode. Nytt nasjonalt kull starter i januar 2015, med søknadsfrist 1. november. Les … Les videre

Legg igjen en kommentar

Høstsamlingen dag 2

Denne andre dagen på pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling starter med paralellsesjone: – pasientsikkerhetskultur – forebygging av fall – behandling av hjerneslag – forebygging av infeksjon ved SVK – forebygging av selvmord – samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjeneste – postoperative sårinfeksjoner – … Les videre

Legg igjen en kommentar

Oppstart læringsnettverk i velferdsteknologi i Møre og Romsdal

I dag 28.oktober 2014 startes et helt nytt læringsnettverk i Møre og Romsdal, nemlig Læringsnettverk i velferdsteknologi. Satsingen er et resultat av arbeidet som er lagt ned i Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Fylkesmennene i de tre midtnorske fylkene tok initiativ til … Les videre

Merket med , , , , , , , , | 2 kommentarer

Pasientsikkerhetsprogrammet: Høstsamlingen 2014

650 helsepersonell er samlet på Gardermoen, for å jobbe med de 11 innstatsområdene i Det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. Denne samlingen erstatter læringsnettverkene innen hvert innsatsområde, og skal støtte team i implementeringen av innstatsområdene. Utviklingssenter for sykehjem og høgskolen i Molde har … Les videre

Legg igjen en kommentar

Nytt studium tilbys ved Høgskolen i Ålesund: Etikk i praksis

Se hjemmesiden:  Høgskolen i Ålesund Etikk i praksis

Legg igjen en kommentar

Ernæringskonferanse i Molde

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er medarrangør på konferansen «rett ernæring på rett stad til rett tid». 140 ernæringsinteresserte fra kommuner og helseforetak er samlet på hotell Alexandra for en fagdag om ernæringsbehandling. Kirsti Kverndokk Bjerkan er klinisk ernæringsfysiolog ved … Les videre

Legg igjen en kommentar

Studietur til Demenslandsbyen i Nederland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har invitert Utviklingssentrene i fylket med på studietur til «Demenslandsbyen» utenfor Amsterdam. De Hogeweyk er designet slik at personer med demens i størst mulig grad skal kunne opprettholde det livet de levde før demenssykdommen. Morgenmøte … Les videre

Legg igjen en kommentar

Sammen for lindring – Nytt palliasjonsprosjekt i Romsdalskommunene

Lillian Karlsen er kreftkoordinator i Eide kommune, og har i tillegg vært prosjektleder for prosjektet ”Lindring på tvers”. Dette prosjektet er nå avsluttet, og hun går nå inn som prosjektleder i et nytt prosjekt: «Sammen for Lindring». Om «Lindring på tvers» … Les videre

Legg igjen en kommentar

Tjenestedesign av frivillighet i gang!

Som et viktig steg i å skape «Morgendagens sykehjem» starter vi nå i samarbeid med tjenestedesignere å skape en helt ny plattform for frivillighet i sykehjem. I løpet av våren 2014 har vi hatt mange spennende workshops med designerne hvor … Les videre

Legg igjen en kommentar

Samling for nettverket i Nordre Sunnmøre

Nettverket for kommunene på nordre Sunnmøre møtes i dag i Sula kommune, i flotte lokaler på Devold fabrikker. Oddrun Måseide forteller om helsetjenesten i Sula. «Alt nytt er gøy» sier Måseide, og det foregår det mye bra innen mange fagområder. … Les videre

Legg igjen en kommentar