Månedlig arkiv: juni 2014

Verdighetskafé gir mening

Ved Rokilde sykehjem har det siden høsten 2013 holdt jevnlige verdighetskaféer. Disse kafeene er først og fremst en møteplass for å diskutere nettopp hva som gir verdi og betydning i livet. Sykepleier Stine Hauvik har ansvar for tilrettelegging, så også … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med | Legg igjen en kommentar

Viktig møte i Bjugn for Det midtnorske velferdsteknologinettverket

Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet ble avsluttet som prosjekt våren 2014, og videreføres nå som et nettverk. Kommunene som har deltatt i prosjektet vil arbeide med å videreføre erfarings- og kompetanseheving i regionen. Det vil i alle 3 fylkene vil det i … Les videre

Legg igjen en kommentar

Fagdag i ernæring 21.oktober

Helseforetaket og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer felles fagdag i ernæring. Tema for dagen er hvordan vi kartlegger, forebygger og følger opp – med fokus på pasienterfaringer og samhandling. Blant foredragsholderne er Goro Berge Smedshaug fra helsedirektoratet, som har vært … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Hverdagsrehabilitering i Kristiansund

I Kristiansund jobbes det nå systematisk med hverdagsrehabilitering, og resultatene lar ikke vente på seg. Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Merket med , | Legg igjen en kommentar

HelseOmsorg21- strategien overleveres 25.juni.

Om HelseOmsorg21 – HO21 HelseOmsorg21 er en nasjonalstrategiprosess. En strategigruppeharfåttansvaret for åutvikle en forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren. Strategien er nå klar, og legges fram til Helse- og omsorgsdepartementet 25.juni. Følg med på hva som skjer, og les mer … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Arendalskonferansen dag 2

Arendalskonferansen 2014 Dagen starter med presentasjon av kunnskapstorget, en kortreist inspirasjonskilde. Møtelederne Trude Andresen og Andres Vege oppfordrer alle til å hente litt mer langreist kunnskap, nemlig «Vælferden innovasjonsdag» i Danmark i januar 2015. Les mer om årets konferanse her. … Les videre

Legg igjen en kommentar

Arendalskonferansen 2014 i gang!

Se hjemmesiden til Arendalskonferansen 2014 Vi er på plass på årets konferanse, og ser fram til å formidle fra årets konferansen som har tittelen: Uro for fremtiden- kilde til nyskaping Like før avspark. Fra venstre: Stephanie Helland, USH M&R- Helen … Les videre

Legg igjen en kommentar

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal bidrar i KS-prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving som pådrivere for etisk kompetanseheving i eget fylke. Utviklingssentrene deltar 12.juni på KS-prosjektet sitt Erfarings,- inspirasjons- og planleggingsseminar. Nasjonal prosjektleder (KS) er Christine Næss Evensen. Hun åpnet dagen … Les videre

Legg igjen en kommentar

Åpning av visningsleilighet i ALV-møre

Tekst og bilder: Rigmor Einang Alnes (senter for omsorgsforskning) På bakgrunn av midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal ble det våren 2013 innledet et samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund og Ålesund kommune om å etablere en « Arena for … Les videre

Merket med , , | Legg igjen en kommentar

Riktig legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten

Tekst og bilder Brit Krøvel Ja vi er med! Ivrige forbedringsteam avslutter tiden i læringsnettverk. 11juni arrangerte Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre og Romsdal siste samling i læringsnettverket riktig legemiddelhåndetering i hjemmetjenesten. Greta Irene Hanset ønsket velkommen og lykke til … Les videre

Merket med , , , | Legg igjen en kommentar