Månedlig arkiv: mai 2014

MS- forbundet trenger innspill til informasjonspakke!

Brosjyre – Vannlating og tarmfunksjon til besvær 2014 Utviklingssentrene har fått henvendelse fra MS-forbundet, som ønsker å ha mer dialog med kommuner. Både for å informere om hva de kan tilby, og for å høre om hvilket behov kommunene har. … Les videre

Merket med | Legg igjen en kommentar

Nyhetsbrev fra Kompetansesenter i Lindrende behandling, Midtnorge

Spesielt for dere som jobber i det palliative fagfeltet; noter kommende kursdager som er oppført i nyhetsbrevet som kan lastes ned her: Nyhetsbrev 02-2014

Publisert i Til inspirasjon | Merket med | Legg igjen en kommentar

FoU-dagen

Cecilia Bokenstrand, FoU sjef, åpnet FoU dagen på den nordiske gerontologikongressen med å si at dette er første gangen det er en egen dag for utviklingsarbeid på denne godt etablerte kongressen – og at det er viktig å få frem … Les videre

1 kommentar

Nordisk gerontologikongress i Gøteborg

Over 1000 forskere og FoUinteresserte innen temaet aldring deltar på den nordiske gerontologikongressen denne uken. Her er det til enhver tid fire eller fem forskjellige forelesninger å høre på, og en stor sal med posterutstillinger og stands med alt fra … Les videre

Legg igjen en kommentar

Formiddagsseminar i Kristiansund: overgrep i omsorgstjenesten

Utviklingssenteret arrangerer i dag formiddagsseminar i bystyresalen i Kristiansund. Temaet er: «Overgrep, krenkelser og inadekvat pleie og omsorg». Foredragsholder er Wenche Malmedal, førsteamanuensis/ PhD Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleie, Trondheim. Forskningen hennes viser at 9 av 10 pleiere har … Les videre

Legg igjen en kommentar

Tjenestedesign i offentlig sektor

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal samarbeider med tjenestedesignere i utvikling av «Morgendagens sykehjem, hvis pasienten fikk bestemme». Tjenestedesign er: Å designe tjenester sammen med tjenesteleverandøren på brukerens premisser for å skape verdi, jobbe mer effektivt og øke kvalitet … Les videre

Legg igjen en kommentar

Vi markerer «Hva er viktig for deg-dagen» 4.juni

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene  gjennomfører for tiden prosjektet «Gode pasientforløp» på oppdrag av KS. Satsingen er en oppfølging av kvalitetsavtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS, og gjennomføres som læringsnettverk. Læringsnettverk i forløp som omfatter rus og psykiatri starter til høsten, … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Regional utdanningskonferanse for helse- og sosialfag i Midt-Norge

Utviklingssenter for sykehjem er med i programkomiteen for årets regionale utdanningskonferanse. Arrangør er «Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene» og «Samarbeidsorgan mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU», og vertskap rullerer mellom fylkene. Årets konferanse er lagt til Ålesund, og programkomiteen … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Helsebringende sykling

I begynnelsen av mai fikk Rokilde sykehjem levert fire Motiview sykler fra Motitech gjennom prosjektet Helsebringende sykling. Helsbringende sykling er et prosjekt som er satt igang av NFSO-NSF, med Gudrun Karlsen er prosjektleder. Hovedfokus i prosjektet er fallforebyggende effekt av sykling … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Merket med , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Tips om bruk av PPS; Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten

Siden svært mange kommuner i etterhvert har tatt i bruk PPS- praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, tillater vi oss å drive litt framsnakking. Følgende råd og tips om bruk er nylig sendt ut til landets utviklingssentre, og publiseres her. Det dreier … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar