Daglig arkiv: mars 4, 2013

Etikk kick-off i Kristiansund

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal samarbeider med Fylkesmannen og KS ved prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Begge utviklingssentrene har mottatt et tilskudd som skal brukes som stimulering til økt kompetanse på etikk, til sammen 100 000 … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Prioriterte områder 2013

Helsedirektoratet har publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 . Rundskrivet vil ikke bli trykt opp på papir for 2013. Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S 2012-2013 (statsbudsjettet) og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013. Målgruppen for rundskrivet er administrativ og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommunene samt administrativ ledelse i de regionale helseforetak og hos fylkesmennene. Budskapet er delt inn i egne underkapitler for de ulike mottakergruppene. Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktiviteter som aktørene har ansvaret for, men skal gi … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar