Månedlig arkiv: mars 2013

Fagdag på Sunnmøre

Fagdag- brosjyre 28 mai FKS Forum for kreftsykepleie Sunnmøre, i samarbeid med kreftkoordinatorer fra Ålesund, Sula, Sykkylven, Haram, Ulstein og Volda inviterer til fagdag i Pinsekirka kurs- og konferansesenter, ved MOA, i Ålesund, 28.mai.2013.

Legg igjen en kommentar

Stort engasjement for å forhindre feilmedisinering på sykehjem

Den 4. april samles pleiere, ledere og leger fra 26 ulike sykehjem i Møre og Romsdal til læringsnettverk i ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem”. Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter, og undersøkelser viser at en tredjedel av sykehjemspasientene … Les videre

Legg igjen en kommentar

NFKH- Å knekke koden, hva gjør de som lykkes? Dag 2.

Solrun Hauglum, pleie-og omsorgsleder, Voss kommune holdt første dag foredraget: «Kvifor og korleis satsar me på kvardagsrehabilitering på Voss». Kommunen startet med prosjektet i mai 2012, og har allerede oppnådd gode resultater. Les mer om Vossamodellen her Vi fikk en … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

«Å knekke koden-hva gjør de som lykkes?»

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal deltar på Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten (NFKH) sin kvalitetskonferanse for 2013, hvor vi altså skal få lære hvordan man knekker koden for å lykkes. Anne-Grete Skjellanger, styreleder NFKH åpnet årets konferanse, … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | 2 kommentarer

Rørende filmpremiere i Ålesund 8.mars.

Skrevet av Brit Krøvel, Prosjektleder UHT Møre og Romsdal, Ålesund kommune. Fredag 8 mars var det duket for filmpremiere og presentasjon av forskning i forbindelse med prosjektet»aktivitet og sysselsetting unge personer med demens». Forsker Kirsti Skovdal presenterte egen forskning og har benyttet aksjonsforskning som metode. Resultat av forskningen viser svært positiv evaluering av tilbudet og dette ble også støttet av pårørende Liv Møller Kristensen Og Nils Roald. Steinar Høydal fra høgskolen i Volda har laget filmen som ga et rørende og informativt bilde av dette unike tilbudet. Prosjektet er et samarbeid mellom Ålesund kommune og Sunnmøre museum og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Demensteam i Kristiansund kommune

DEMENSTEAM Skrevet av Demenskoordinator – og leder av demensteamet i Kristiansund kommune: spesialsykepleier i aldring og helse Liv Inger Korsnes Nilsen I forbindelse med ansettelse av demenskoordinator og kommunenes arbeid med å styrke og utvikle tjenester for mennesker med demenssykdom er det nå opprettet et demensteam . Teamet er tverrfaglig sammensatt . Erfaringer viser at tverrfaglige demensteam vil bidra til at en ved utredning og oppfølging har breddekunnskap. Ulike yrkesgrupper har sine referanserammer for å se og tolke ulike situasjoner som kommer til nytte i diagnostisering og vurdering av hjelpetiltak. … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Merket med | Legg igjen en kommentar

Velferdsteknologi i Surnadal 9. og 10.april

Orkide IKT – Omsorg inviterer til konferansen: «Velferdsteknologi i omsorg, hva betyr det for oss?» Les program og få påmeldingsinformasjon her: Kursinvitasjon Velferdsteknologien inn i omsorgen Målgruppen er alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten, administrasjon (rådmenn, kommunalsjefer) og politikere.    

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Kreativ omsorg

Arrangementet gir livsglede, godt arbeidsmiljø og fremmer kreative løsninger. Også denne gangen ser vi frem til å kunne tilby et program som gir læring og arbeidsglede. Noen av temaene for årets konferanse er munnhelse for syke eldre, rehabilitering, og aktivitet og sysselsetting for personer med demens. Deltakerne får høre mer om helseløype på Romsdalsmuseet og tilbud om treningsvenner for personer med demens. I tillegg  blir det informasjon om prosjektet «Med fortellinger i tursekken». Få med deg hyggelige kulturinnslag – og få kontakt med … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Etikk kick-off i Kristiansund

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal samarbeider med Fylkesmannen og KS ved prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Begge utviklingssentrene har mottatt et tilskudd som skal brukes som stimulering til økt kompetanse på etikk, til sammen 100 000 … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Prioriterte områder 2013

Helsedirektoratet har publisert rundskrivet på sine nettsider IS 1/2013 . Rundskrivet vil ikke bli trykt opp på papir for 2013. Rundskrivet er basert på satsninger i Prop. 1 S 2012-2013 (statsbudsjettet) og departementets og direktoratets planer for helse- og omsorgsfeltet for 2013. Målgruppen for rundskrivet er administrativ og politisk ledelse i kommunene og fylkeskommunene samt administrativ ledelse i de regionale helseforetak og hos fylkesmennene. Budskapet er delt inn i egne underkapitler for de ulike mottakergruppene. Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktiviteter som aktørene har ansvaret for, men skal gi … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar