Månedlig arkiv: februar 2013

Etikk-verksted i Ålesund

Vellykket etikk verksted i Ålesund  25.02.13 inviterte de to kreftkoorinatorene i Ålesund og Sula kommune, Merete Kløvning og Tanja Alme inn til etikkverksted i rådhuset i Ålesund. 30 personer fra Ålesund kommune deltok i en spennende dag der fokus var etisk refleksjon i forhold til alvorlig syke og døende. Deltakerne fikk en god innføring i etisk refleksjon i tillegg til å få prøve ut ulike modeller og aktiviteter knyttet til etisk refleksjon. Dagen opplevdes som svært nyttig for deltakerne og slike etikkverksteder vil være en del av det videre arbeidet for … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Norsk palliativ forening med fagdager i Kristiansund 15. og 16. april

 Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Målgrupper: – helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. – personell og ledere i helse- og velferdssektoren i kommune og stat. Tverrfaglighet er vektlagt ved sammensetting av program og er en av byggesteinene i god palliasjon. Last ned program og påmeldingsinformasjon her–> Fagkonferanse Kristiansund 15 og 16 … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Nytt fra senter for omsorgsforskning: GPS-sporing for personer med kognitiv svikt

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Diabeteskurs

Last ned program og påmeldingsinformasjon her–>   Plakat diabeteskurs Kristiansund

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Lyst på livet- ny gruppe i gang i Kristiansund

Innlegget er skrevet av Inger Eliassen, koordinator for Lyst på livet i Kristiansund: Andre gruppe  «Lyst på livet” er i gang! Denne gruppen består av  10 nye deltakere, pluss 5 sirkelledere fra den første gruppen. Første livscafe startet i november 2012. Da var det sykehjemsoverlege Reidun Sveaas som holdt et spennende innlegg om ”naturlig aldring”. Livscafe nummer 2, der temaet var ”trygghet og sikkerhet i hjemmet”, var det … Les videre

Legg igjen en kommentar

Marte Meo i demensomsorgen 5. og 6. juni i Oslo

5. og 6. juni arrangeres nasjonal konferanse i Oslo om Marte Meo i demensomsorgen. Lasr ned program og påmeldingsinformasjon her–> program Marte Meo konferanse Marte Meo-metoden  Marte Meo er bearbeidet av det latinske utrykket mars martis som betyr ” av egen kraft” eller ” av egen styrke”. Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Det gode måltidet; til inspirasjon.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum vil inspirere kjøkkensjefer på syke – og aldershjem til å lage smakfull og fristende mat for sine beboere. I løpet av våren skal det gjennomføres en kursserie i regi av Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL). … Les videre

Legg igjen en kommentar

Aktivitetsdosetten

Rokilde sykehjem- Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal innførte aktivitetsdiosetten våren 2012, og vi anbefaler andre sykehjem til å gjøre det samme. Les mer om aktivitetsdosetten her. 

Legg igjen en kommentar

Aktiv omsorg. Noen tilbakeblikk fra konferansen «Maten er halve føa»

Over:Collage som oppsummerer mye av det konferansen handlet om. Opera og Omsorgsplan. Klokkeklovner og Motarbeiderskap. Legg merke til det broderte hjertet med «Ikke forstyrr»- et fysisk eksempel på hvordan man kan unngå kontakt. Om vi ikke går rundt med et slikt symbol, kan det likevel hende at vi har en «Ikke-forstyrr-attitude»? Verd å reflektere over. Første dag ble vi utfordret på våre «evner» til å motarbeide. Hvordan skal vi effektivt forhindre aktiv omsorg? Hvordan krisemaksimere, og … Les videre

1 kommentar

Konferansen er i gang

Første dag av Aktiv omsorg-konferansen er godt i gang, og til sammen 130 deltakere fra 18 ulike kommuner er til stede. Deltakerne har fått høre om ulike tiltak til inspirasjon og etterfølgelse. Halvor Haukerud fra firmaet motarbeider utfordrer deltakerne med … Les videre

Legg igjen en kommentar