Demenskonferansen 2012 i små glimt

DEMENSKONFERANSEN DAG 1

Grete Hanset, rådgiver ved Fylkesmannen i Møre og Romsdalnog ansvarlig for Demensplan 2015 åpnet årets konferanse. Hanset presiserte viktige satsingsområder i planen, samt de viktigste utfordringene for kommunene i framtiden for å sikre et godt demenstilbud. Gode dagtilbud og dagaktivitetsplasser, tilpassede boliger og tilstrekkelig kompetanse. Det er behov for å øke kompetanse på alle nivå, fra den nære til familie til den administrative ledelse. Det er videre behov for kunnskapsoverføring fra forskningsmiljø til praksis. I tillegg må det arbeides med holdninger i handlinger, og etisk refleksjon må bli en naturlig del av arbeidshverdagen.

20121030-094024.jpg

Marit Gausel Blom, prosjektleder for Demensplan 2015 i Helsedirektoratet benyttet erfarer at kommunene tar planen på alvor, og at den er et viktig verktøy for utvikling av tjenestetilbud og kompetanseutvikling.

20121030-100637.jpg

Veien videre
– Informasjon: Marit Gausel Blom sa videre at kommune MÅ bli flinkere til å informere om tjenestetilbudene. Svært mange sier det er vanskelig og orientere seg om hvilke tilbud som eksisterer.

– Kompetanse: Alle må kunne noe, noen må kunne mer. Vesentlig at kompetansebehovet er forankret i ledelsen og plan for kompetanseutvikling. Fra 2013 kommer Miljøbehandlingenes ABC som et viktig tillegg til Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC. Dette er et viktig bidrag til personorientert omsorg.

– Utredning og diagnostisering: Demensteamene er de viktigste pådriverne for å lykkes med arbeidet i kommunene. Temakoffert for utredning er under utarbeidelse, og skal bidra som verktøy i arbeidet.

– Pårørendeskoler og samtalegrupper: Helsedirektoratet gir tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper til kommunene. Særskilt satsing, møteplasser for pårørende til yngre personer med demens. Flere møteplasser er arrangert for barn (aldersgruppe 16 – 28 år) av foreldre med demensdiagnose, disse arrangementene har hatt stor betydning for deltakerne.

– Dagaktivitetstilbudd. Måltall for 2015 er 9200 plasser. Kommunene må arbeide med opptrapping av årsverk knyttet til dagaktivitetsplasser. Samtidig må kommunene søke om tilskudd for å få tilbudene i drift. Enkelt å søke elektronisk. Lenke til søknadsskjema.

Assisterende Fylkeslege Cato Innerdal delte erfaringer etter tilsyn. Han åpnet sitt innlegg med å si at de samme avvikene forekommer i ule variasoner fra kommune til kommune, fra sykehjem til sykehjem. Det burde vært muligheter å lære av hverandre. Tilsyn på tvang i sykehjem viser at det er uklarheter på mange områder. Hvem skal vurdere? Rutiner for vurdering- og ikke minst revurdering. Hva er tvang? Hva er motstand? Hele presentasjonen er basert på utdrag fra aktuelle tilsynsrapporter fra kommuner i Møre og Romsdal.

20121030-111939.jpg

Cato Innerdal viste flere eksempler på urettmessig bruk av tvang, også grove overgrep. I disse tilfellene er det heller ikke gjort vurderinger om hvorvidt pasienten er samtykkekompetent eller ikke i forkant. Innerdal uttrykker bekymring for at i enkelte kommuner ønsker ikke øverste ledelse å motta oversikt over avvik som er registrert i journalsystemet, dvs avvik som er registrert i forhold til tjenesteyting.

«Du må…skape deg et liv». Sjefspsykolog Kjersti Wogn Henriksen presenterte ditt doktorgradsarbeid med samme tittel. Arbeidet er en kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med en gruppe personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom. Wogn Henriksen har gjennom 4 år gjennomført dybdeintervju med personer med sykdommen. Les mer om Kjersti Wogn Henriksen og hennes forskning her.

20121030-121149.jpg

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet ble presentert av prosjektleder Siv Iren Stormo Andersson. Hun sier det ikke er innovasjon å ta i bruk ny teknologi med foreldet tankemønster. Innovasjon forutsetter evne til å møte gamle utfordringer med nye holdninger og ved å tenke annerledes. Alle oppfordres til å lese NOU 11/2011: Fagrapport om implementering av innovasjon i omsorg. og Innovasjon i omsorg

20121030-140234.jpg

Under: Forside NOU Innovasjon i omsorg

20121030-144329.jpg

«Save the last dance for me» – var tittelen på innlegget om bruk av musikkterapi i eldreomsorgen. Foredragsholder Solgunn E. Knardal er musikkterapeut ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus i Hordaland.
Musikk skaper minner, og ledsager minner enten de er gode eller triste. Minner som kan hentes fram ved å høre på nettopp denne musikken.

20121030-150403.jpg

Knardal fortalte om den «Musikalske livshistorie», om epoker i livet hvor minner knyttes til musikalsk hukommelse. Fra barndom og skoletid, fra ungdomstida og tidlig voksen alder. Fra voksenlivet og det egne unger har hørt på, og det vi hører på nå. Reminisens er gjenkalling og formidling av erindring. Musikkreminisens handler blant annet om å få vekke til live erindringen om stemninger, lukter og bevegelse.

Mette Brevigh Nilsen, fagleder kommunal fysioterapi i Sogndalen kommune presenterte Individuell plan som metode for å sikre oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom. Sogndalstunet er er sete for Utviklingssenter for sykehjem i Vest-Agder, hvor prosjektet Kompetanseheving for personlig koordinator er organisert.

Les mer om individuell plan og koordinatorrollen på Helsedirektoratets sider.

May Brit Storjord, avdelingsleder Helse Møre og Romsdal, enhet for alderspsykiatri sitt foredrag hadde tittelen «Saman er ein aldri åleine», og omhandlet samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.

20121030-164057.jpg

Helse Møre og Romsdal, ved aldrespykiatrisk poliklinikk i Molde noterer en merkar endring i henvendelsene. Søknadene er på mer komplekse problemstillinger enn tidligere. Det betyr at ordinær utredning i større grad enn før skjer i kommunene, hvilket er i tråd med målsetning i Demensplan 2015.
Samme tendens er synlig i døgnenheten. Utredning og behandling omfatter personer med spørsmål om demens/ kognitiv svikt i kombinasjon med psykiske reaksjoner og/ eller atferd som skaper utfordringer i omgivelsene. De som blir søkt innlagt for utredning har i større grad enn tidligere mer komplekse og sammensatte behov.

DEMENSKONFERANSEN DAG 2

Margit Gausdal fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse presenterte oppgaver og utfordringer for demensteam. Kompetansesenteret har utviklet en rekke verktøy som skal bidra til å lette arbeidet med både å etablere team, om oppgaver og mandat. Det arbeides nå med å publisere kofferter med nødvendig verktøy både til demensteam som er under oppstart, og til team som er godt etablert og i drift. Alt tilgjengelig verktøy, publikasjoner og kontaktinformasjon er tilgjengelig på Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse sine nettsider.

20121031-105948.jpg
Bilde over: Margit Gausdal ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (til venstre) i samtale med Brit Steinnes Krøvel, Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i Møre og Romsdal.

Beate Eiken, enhetsleder i Sykkylven kommune innledet innleggene fra det faglige nettverket i Møre og Romsdal. Hun ble forespurt om å åpne denne sekvensen i Demenskonferansen på grunn av egne eksempler fra praksis. «Hva skjer i andre kommune, og hva kan vi lære og ta i bruk hos oss?» er en praktisk instilling til fagutvikling og forbedringsarbeud i helse- og omsorgstjenestene i Sykkylven.

20121031-114223.jpg
Bildet over: Beate Eiken, Sykkylven kommune.

Ved Røbekk sykehjem i Molde arbeides det systematisk med musikk som terapeutisk virkemiddel. Enhetsleder Kristin Eidem presenterte dette arbeidet fra prosjektorganisering, gjennomføring av tiltak og til erfaringer fra praksis. Eidem viste et stort spenn i eksempler hvor musikk er et sentralt virkemiddel, fra musikk ved bevegelse, som et naturlig følge i reminisensarbeid til omsorg ved livets slutt. Effekten kartlegges ved observasjon av pasientens reaksjoner, som gjennom uttrykk for følelelsesmessig berøring.

20121031-115439.jpg
Bildet over: Enhetsleder Kristin Eidem, Røbekk sykehjem Molde kommune og kontaktperson for USHT (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) sitt faglige nettverket i Møre og Romsdal, distrikt Romsdal.

Kurt Larsen er leder ved Roligheten omsorgsbolig for personer med moderat til alvorlig demens i Kristiansund kommune, og presenterte distrikt Nordmøre sitt bidrag i sekvensen for erfaringsdeling.
Larsen har flere års erfaring med pårørendeskoler og samtalegrupper, og han viste gjennom sitt innlegg hvordan dette arbeidet blir gjennomført både organisatorisk, praktisk og ikke minst faglig.
Erfaringer fra dette arbeidet viser at det er et kontinuerlig behov for å oppfølging av ulike problemstillinger, og at tett oppfølging er et viktig forebyggende tiltak.

20121031-120710.jpg
Bildet over: Kurt Larsen presenterer pårørendeskoler og samtalegrupper.

Fra distrikt Sunnmøre Sør presenterete Siv Jensen og Jorunn Johnsen hvordan demensomsorgen koordineres i Herøykommune, eller også ‘Herøymodellen’. Navet i dette arbeidet er fagkoordinator, som koordinerer samarbeidet med demens- og psykiatriteam, APS, dagsenter, koordinerende tjenester og pårørendeskoler.

20121102-092057.jpg
Bildet over: Utviklingsagenter fra Herøy kommune, Siv Jensen (til venstre) og Jorunn Johnsen.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s