Omsorgskonferansen 2012 i gang!

20120920-155302.jpg

OMSORGSPRISEN 2012
Omsorgsprisen 2012 ble høytidelig overrakt av fylkeslege Christian Bjelke. De tre nominerte kommunene var Surnadal med helhetlig pasientforløp i hjemmet, Kristiansund med ernæringsprosjektet «Kunnskap forebygger underernæring» og Herøy kommune med fagdag i turnus. Juryen kåret Herøy kommune som vinner av årets omsorgspris på grunn av kontinuerlig og målrettet kompetanseheving. Herøy innførte fagdag i turnus i 2008, og har dermed flere års erfaring med satsingen. Pleie-og omsorgsleder Ragnhild Velsvik Berge forteller at fagdag i turnus har lagt grunnlaget for mange andre viktige utviklingsprosjekter i kommunen. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal gratulerer med prisen, og ønsker lykke til i det videre arbeidet!

DAG 1 19.september 2012

Omsorgskonferansen 2012 «Saman – same retning» er i gang på i Geiranger. Konferansen arrangeres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og er tilknyttet arbeidet med å nå målsetningene i Omsorgsplan 2015. Årets konferanse tar utgangspunkt i omsorgstjenestene i samhandlingsreformen, og programmet er derfor svært variert.

20120919-090509.jpg Marit Hovde Syltebø, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ønsket velkommen til konferansen med refleksjoner rundt våre holdninger. Samhandlingsreformen er en retningsreform, men for å skifte retning, må man også endre holdninger. Holdninger som gir rom for medvirkning, egenmestring og aktiv deltakelse i eget liv.

Geiranger barnekor satte standard for en vellykket konferanse med sin vakre sang.

Henriette Øyen, Helsedirektoratet holdt åpnibgsforedrag: «Omsorgstjenester i et folkehelseperspektiv». Hun framholdt blant annet betydningen av godt kosthold og aktivitet. Forebygging av underernæring i sykehjem er en sentral oppgave i kommunehelsetjenesten, og mange har utviklet gode modeller som kan overføres til andre kommuner. Helsedirektoratet vil bidra til å spre erfaringer med dette arbeidet.

20120919-102236.jpg Pål Harald Kippenes, Helsedirektoratet, presenterte «Folkehelselova sin ABC» i sitt foredrag, og stilte spørsmålet: Hva er egentlig helse? Kippenes har lang erfaring som kommunelege, og kjenner dermed omsorgstjenestene fra innsiden.
Hva inneholder folkehelselovens ABC – paragraf 5a, b og c?
A: Informasjon fra stat og fylke. Kommunens folkehelseprofil, statistikk fra Folkehelseinstituttet med flere.
B: Kunnskap i helse-og omsorgstjenesten. Skjønn, observasjoner, erfaringer.
C: Utviklingstrekk i lokalsamfunnet. Beskrivelser og sammenhenger.
Kippenes viste deretter flere eksempler på hvordan vi kan få bedre kunnskap om folkehelsen lokalt, ved folkemøter, dialogkafeer, spørreundersøkelser og bred involvering av ulike aktører. For eksempel om oppvekstmiljø, boligforhold, transporttilbud og i det hele tatt alt som påvirker folkehelsen. Viktig å få fram ressurser i lokalmiljøet, og å ha en oppfølgingsplan. Hva gjør vi med vår kunnskap om tilstanden i egen kommune i etterkant?

Det var helt stille i konferansesalen da Dagfinn Enerly delte sine erfaringer i foredraget: «Så fort kan livet snu». Om den første tiden etter ulykken, om nærheten og støtten i familie og blant venner og nettverk. Men mest om det å glede seg over det man har å sette pris på i livet, en viktig lærdom for oss alle.

20120919-132430.jpg «Du kan ikke begripe før du er berørt», er et godt uttrykk. Og Dagfinn Enerly berører. Takk for at du hjelper oss å begripe!

«Alkoholproblem er underdiagnostisert hos eldre». Jon Johnsen, Vestre Viken HF åpnet sitt foredrag «Eldre og alkoholproblem» med denne stadfestelsen.

20120919-133614.jpg Viktig med systematisk kartlegging for å avdekke rusproblematikk. «For å bake kake må man følge en oppskrift. For å drive utredning må man følge en mal. Gjør man ikke det oppstår feil» sier Johnsen.

Pia KK er senior prosjektleder ved Dansk Sundhetsinstitut og har en Phd i organisasjonsvitenskap. Hun har siden 2007 fulgt arbeidet med «Længst muligt i eget liv» og hverdagsrehabilitering i Fredericia kommune. Hun har skrevet flere bøker og artikler, og er en etterspurt foredragsholder. Og hva handler det hele om? Jo, om brukerstyrte tjenester, istedet for å ‘dosere’ tid på tiltak som er definert av hjelpeapparatet, bidrar hjelperne til at brukerne skal nå egne definerte mål- uten tidsbegrensning. Og hva skjer så? Når den enkelte får den hjelpen de selv definerer at de trenger når de egne mål, og tiltakene kan etter gradvis nedtrapping etterhvert avsluttes helt. Hjemmehjlepere fikk nye roller og ble hjemmetrenere som arbeidet tverrfaglig og tett på brukerne. Hele 45 % kunne helt avslutte sine tjenester, mens 40 % fikk fortsatt delvis bistand av ordinære hjemmetjenester.

20120919-155608.jpg Pia KK er begeistret for norsk natur, og vi er begeistret for å høre hvordan det jobbes i danske kommuner.

20120919-163757.jpg
«Hold da fest hvor de snakker, de souser!»

DAG 2 20.september 2012

Frisk start på dagen med friskliv for alle. Morgentrim ble ledet av Anne Hollingen, rådgiver i samhandlingsavdelinga i Helse Møre og Romsdal HF

20120920-091342.jpg

Ann Kristin Tørset, Surnadal kommune sto for dagens første foredrag: «Helhetlig pasientforløp i heimen». Utfordringer i samhandling mellom kommune og helseforetak er blant annet ulike ståsted i behandlingsforløpet, eller det som Tørset kaller kulturforskjeller. Det gjelder på områder som langsiktighet i planlegging, samarbeid med pårørende med mer. Bildet under viser de ulike aktørene som er involvert i behandlingsforløp.

20120920-092017.jpg

«Eldre med skadelege rusvanar, utfordringer og etiske dilemma» presentert av Ingjerd Woldstad, rådgiver i Midt-Norsk kompetansesenter for rusfeltet- KORUS. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Fræna, Haram, Ålesund og Herøy. Et av målene med prosjektet har vært å sette temaet på dagsorden i deltakerkommunene. Tidlig innsats på rusområdet krever kunnskap, verktøy og mot.

20120920-100123.jpg

Solgunn Gjerde, ruskonsulent i Haram kommune delte erfaringer fra prosjektsamarbeidet i arbeidet med rusomsorg i egen kommune. Kartlegging i forbindelse med oppstart ble gjort ved å innhentet situsjonsbeskrivelse fra de ulike tjenesteområdene. Kartleggingen viste ikke bare omfang av problematikken, men også at det er behov for mer kunnskap om eldre og rus og om bedre kjennskap til hverandres tjenester, ikke alle visste at det var en rustjeneste i kommunen.

20120920-103334.jpg
Ingjerd Woldstad, til venstre og Solgunn Gjerde i faglig diskusjon.

«Forsvarlig kompetanse med profesjonsnøytral lov» – presentasjon ved assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunene er forpliket til å ha gode system for internkontroll, men myndighetene legger seg ikke bort i hvordan dette blir gjort. Robuste system kjennetegnes ved at det er god margin i spennet mellom forsvarlig praksis og god praksis.
Regelverk, tilsyn, rettigheter, klager og publikasjoner er tilgjengelig på Helstilsynet sine sider.

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal deler tilsynserfaringer.

20120920-115325.jpg

«Er vi dyktige nok til å innhente kunnskap fra andre forsknings-og utviklingsprosjekt før vi starter opp med nye? Og har vi kunnet starte på et høyere utviklingstrinn dersom vi ikke har startet fra scratch hver gang?» Kirsten Lange reflekterer innledningsvis i sitt foredrag over dette temaet etter å ha besøkt flere konferanser med geografisk spredning, men med ganske like problemstillinger på programmet. Lange er daglig leder ved Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge

20120920-120542.jpg

Senter for omsorgsforskning samarbeider tett med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i regionen. Les mer på den nasjonale siden for landets Utviklingssentra
USH

20120920-121307.jpg

Åsbjørn Vetti er seniorrådgiver og daglig leder i KS -Konulent as. Han arbeider med strategisk kompetanseheving, lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. I sitt foredrag «Framtidens helse-og omsorgstjeneste – strategisk kompetanseplanlegging i praksis» beskriver han både det som ikke har fungert i kompetansearbeid, og eksempler på hva som fungerer.

20120920-123433.jpg
To medarbeidere, bare en har forstått at hva det ligger i det å være kunnskapsarbeider. Last ned hele Åsbjørn Vetti sin presentasjon her.

Klukstuen omsorgssenter i Hamar er et ksempel på en virksomhet som jobber systematisk med kompetanseutvikling. Les mer om Klukstuen og andre gode tiltak på idebankens nettsider. Klarer vi å få til kompetansemobilsering har vi gjort det viktigste.

Hvorfor kompetansekartlegge? Hensikt med kartlegging, holdninger til kompetanse, praktisk konsekvens?

20120920-125755.jpg

Asbjørn Vetti, KS konsulent- her sammen med Greta Hanset, rådgiver Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

20120920-132037.jpg
Greta Hanset arbeider med Omsorgsplan 2015, og har ledet arbeidsgruppen for årets Omsorgskonferanse.

Britt Rakvåg Roald, samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal HF avsluttet omsorgskonferansen 2012 med siste foredrag: «Sjukehuset som støttespelar og medansvarleg». Her en oversikt over avtaler som er inngått:

20120920-132706.jpg
Britt Roald presiserer et viktig prinsipp i samarbeidsutvslgene, nemlig likeverdighet. Brukerperspiktivet har hatt vesentlig betydning, særlig når det har vært uavklarte området mellom kommuner og HF.

FRA UTSTILLINGSOMRÅDET

20120920-132918.jpg
Shanthi og Laila med poster om ernæringsprosjektet «Kunnskap forebygger underernæring». Shanthi (prosjektleder) skal sammen med prosjektmedarbeiderne delta på sykepleiekongressen med posterutstilling. Av 1900 innsendte bidrag ble 200 plukket ut, og ernæringsprosjektet kom altså gjennom nåløyet. Vi gratulerer!

Fræna kommune har arbeidet systematisk med å utvikle gode fagprosedyrer. Mange tok turen bort til standen hvor Gro Sundet informerte om arbeidet og svarte på spørsmål.

20120920-133944.jpg

20120920-152941.jpg
Britt Roald lytter til Fylkesmannens avsluttende ord på veien.

Dette innlegget ble publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s