Månedlig arkiv: juli 2012

Vandrealarm i sykehjem, en del av «det Midtnorske teknologiprosjektet»

Flere mindre prosjekt inngår nå i et koordinert fellesprosjekt. Vi skal i løpet av 2012 og 2013 prøve ut og dokumentere effekter og utbredelse av velferdsteknologi. Vi skal i tillegg gjøre resultatene tilgjengelig på nasjonalt nivå. Les mer om det Midtnorske … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Mange kunnskapshull i helsetjenestene

Kilde:  Nasjonalt kunnskapsenter for helsetjenesten Kunnskapssenteret har i en rapport avdekket at det er mange ubesvarte spørsmål i helsetjenesten, som: Kan bruk av tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens forebygge innleggelse i institusjon, og har et slikt tilbud effekt på … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Felles kompetanseplan på Sunnmøre

Helse Møre og Romsdal HF, Sunnmøre regionråd,  og hele 18 kommuner på Sunnmøre har samarbeidet om å utarbeide en felles kompetanse -og rekrutteringsplan for regionen. Arbeidet er utført av PricewaterhouseCoopers.  Last ned hele kompetanse- og rekrutteringsplanen her. Bakgrunnen for prosjektet … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Legemiddelgjennomgang

Pasientsikkerhetskampanjen pågår for fullt, og har blant alle viktige innsatsområder vektlagt «Riktig legemiddelbruk i sykehjem».I disse dager har Helsedirektoratet publisert ny veileder om nettopp legemiddelgjennomgang.  Last ned veilederen her.  Helsedirektoratet skriver: ”Denne veilederen er ett tiltak for å bedre legemiddelbehandling. Veilederen beskriver … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Smarthus i Steinkjer

Invitasjon Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet skal inn i mulighetsrommet som befinner seg i møte mellom (smarthus-)teknologi, organisasjon og tjenesteyting. Med utgangspunkt i Steinkjer kommune sine prosjektplaner, skal vi la kommuner og leverandørmiljø få møtes sammen med de sentrale statlige aktørene NAV … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Kurskalender

KURSKALENDER Oppdatering av kurskalenderen pågår (egen fane med samme navn). Flere konferanser er lagt inn: Omsorgskonferansen i Geiranger i september, Demenskonferansen i Ålesund og Aktiv omsorg-konferanse i Olso, begge i oktober. Aktuelle kurs, fagdager og konferanser kan meldes til Utviklingssentrene … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Festival for sykehjemspasienter i Troms

20 skoleungdommer har bidratt til å gjøre festivalen mulig. Les mer: Distriktsnyheter fra Troms  

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Fagnyheter fra Sør-Trønderlag

Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester (USHT) i Sør-Trønderlag samarbeider med Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge om å lage nyhetsbrev. Første utgave av «Fagnyheter» beskriver utviklingsarbeid både fra Søbstad helsehus, Utviklingssenter for sykehjem, fra Åfjord kommune som er Utviklingssenter for hjemmetjenester og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Hvordan skrive rapport?

Karin Torvik og Hilfrid Brataas ved Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge har i samarbeid utarbeidet et arbeidsnotat som beskriver prosessen i det å skrive rapport. De ønsker med dette å bidra med kunnskap om hvordan utviklings- forskningsarbeid kan publiseres.   Les … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Aktiv omsorg ved Paulus sykehjem i Oslo

Paulus sykehjem i Oslo satser på kultur. På sykehjemmets egne hjemmeside står følgende: Kultur og aktivitet Paulus Sykehjem skal i tillegg til å gi god behandling, pleie og omsorg også tilby kulturelle opplevelser og aktiviteter som passer for den enkelte. Kultur … Les videre

Publisert i Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar