Månedlig arkiv: juni 2012

Omsorgskonferansen 2012: Saman – i same retning

Tekst fra Fylkesmannens brev til kommunene” vedrørende årets konferanse: Fylkesmannens omsorgskonferanse 2012 – Saman i same retning Omsorgstenestene i samhandlingsreforma sitt perspektiv er tema for Omsorgskonferansen 2012. Tittelen er Saman – i same retning. Dette viser til målet med samhandlingsreforma, … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Dette må jeg kunne – et utprøvingsprosjekt i 2012

Det blir i år gjennomført en utprøving av opplæringsmodellen ”Dette må jeg kunne”. Undervisningen er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse- på oppdrag av Helsedirektoratet.  Sykepleier Shanthi underviser om hygiene, ernæring, aktiv omsorg med mer. Shanthi er i … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

God driv for «Klar, ferdig, gå!»

  Av Anita Tennøy Brekke, Ålesund kommune. Tursamarbeidet «Klar, ferdig, gå!» har hatt godt tilsig av deltagere siden oppstarten i april i år.   Opplegget er et samarbeid mellom virksomhet for Aktivisering og velferdstjenester i Ålesund kommune og Ålesund-Sunnmøre Turistforening … Les videre

Legg igjen en kommentar

Pasientsikkerhetskampanjen

Landets Utviklingssenter for sykehjem møtes i dag 13.juni i læringsnettverket i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» – på innsatsområdet; «Riktig legemiddelhåndtering i sykehjem». les mer om kampanjen her Ved Rokilde USH er det gjennomført 10 legemiddelgjennomganger (LMG). I prosjektgruppen … Les videre

Legg igjen en kommentar

Erfaringsdeling om blogging

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal deler erfaringer om bruk av blogg som redskap for informasjons- og kunnskapsdeling i nettverksarbeid. Vår blogg «ogbedreskalvibli» er en nødvendig arena for å lykkes med å nå ut til kommunene i Møre og Romsdal. Nå … Les videre

Legg igjen en kommentar

Slipp taket- fest grepet!

Vi poster følgende inspirasjonsklipp fra Arendalskonferansen: Slipp taket- fest grepet!

Legg igjen en kommentar

Regional nettverkssamling i Trondheim

Utviklingssente for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Midt-Norge er organisert i et regionalt nettverk. I dette samarbeidet inngår også Senter for Omsorgsforskning (SOF) i regionen. USHT Midt-Norge møtes årlig i en nettverkskonferanse som legges til en av de aktuelle kommunene … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar