Månedlig arkiv: oktober 2011

Erfaringskonferansen

Siste oppdaterte program for erfaringskonferansen i Molde 15. og 16. november kan lastes ned her:  Program- redigert 28.oktober 2011  Interessen for konferansen har vært formidabel, og den er godt og vel fullbooket. Velkommen til 2 spennende fagdager!

Legg igjen en kommentar

Lindrende omsorg: Unikt samarbeidsprosjekt i Møre og Romsdal

Samarbeidsprosjektet om hospitering ved de to lindrende enhetene i Møre og Romsdal har fått fyldig omtale i siste utgave av fagbladet Sykepleien . 

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon) | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Regional idédugnad – lindrende behandling, pleie- og omsorg.

Kompetansesenter i Lindrende behandling i Midt-Norge inviterte  til en felles idédugnad i Trondheim 27.september 2011. Målgruppen var alle kommuner som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til lindrende behandling, pleie- og omsorg over statsbudsjettets kapittel 761, post 67 inneværende år. Lars … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Konferanse: Nye helselover

Faglig Forum inviterer til konferanse i Trondheim 28.10 – temaet er Nye helselover. Påmeldingsfrist: snarest! Les mer HER 

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Demensplan 2015 på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterte flere aktører til samarbeidsmøte om Demensplan 2015. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) deltok sammen med representanter fra Enhet for alderspsykiatri, Helse Møre og Romsdal – ved Hjelset, og Alderspsykiatrisk seksjon Sunnmøre (APS) på … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Standardiserte pasientforløp i Kristiansund

Kristiansund kommune deltar sammen med kommunene Averøy, Smøla, Tingvoll og Gjemnes det interkommunale prosjektet «Helhetlig pasientforløp- en breddestrategi». Prosjektet er initiert av Averøy kommune, som også har prosjektlederansvar. Et sentralt arbeidsmål er å utvikle felles pasientforløp i deltakerkommunene. Følgende forløp … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Samhandlingsreformen

Veileder for samarbeidsavtaler er nå publisert. Les mer HER 

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Nytt fra Omsorgsplan 2015

I Fylkesmannens nyhetsbrev  Nytt frå Omsorgsplan 2015 nr 5 kan du lese om Sande kommune som fikk årets Omsorgspris for sitt engasjement som pådrivere for kompetanseoppbygging innen omsorg for personer med psykisk utviklingshemming. Utviklingssentrene i Møre og Romsdal- og det faglige … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Mange underernærte i sykehjem

Helsedirektoratet publiserte i 2009 ut en rapport som ga et dystert bilde av ernæringsstaus hos pasienter i sykehjem. Undersøkelser viser at hele 20-50 % er underernærte. Kommunene har fått skjerpet kravene til forebygging av underernæring i sykehjem, og mange kommuner i Møre … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar