Månedlig arkiv: mai 2011

Høgskolen i Molde viderefører stipendordningen

Høgskolen har bestemt at de arbeidsstedene som «sender» egne ansatte til ett av de nevnte to studiene også kan få kr.15.000/student i stipend i neste studieår . I tillegg dekkes reiseutgifter til samlingen i Molde. Vilkåret er at vedkommende ansatt(e) fungerer som praksisveileder for høgskolens studenter. Det er videre en begrensning i antall studenter som kan få slik støtte.  Les mer: Stipendordningen for praksisveiledere

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Oppstart i Møre og Romsdal: Lyst på Livet- forebyggende livscafeer for eldre

Lyst på Livet er livscaf éer som har som mål å engasjere pensjonister til å fremme og vedlikeholde egen helse og livsglede, samt forebygge sykdom. Deltakere på livscaféene er pensjonister over 65 år som rekrutteres blant annet gjennom pensjonistforbundet.  Fokusområder på livscaféene er i tillegg til det overordnede temaet- nemlig å mestre eget liv: • mat og drikke • sikkerhet; forebygging av fall og andre ulykker i eget hjem • sosiale nettverk • fysisk aktivitet • spredning av livskafeene Lyst på livet har spredd seg til Norge via England og fra flere hundre kommuner i Sverige, hvor livscaféene heter Pasjon för Livet. I Norge er Sandefjord kommune første sted ut.  I Møre og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Ny nasjonal nettside for landets utviklingssentre

På den internasjonale sykepleierdagen 12.mai ble den nye nasjonale nettsiden for landets utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) lansert. Her finnes oversikt over alle sentrene, forsknings og fagutviklingsprosjekt, verktøy for kvalitetsforbedring, nyhetssaker- og mye mer. Les mer: USHT

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Gratulerer til årets sykepleier 2011!

Liv Astrid Faksvåg, spesialsykepleier i Kristiansund kommune ble tildelt Norsk Sykepleierforbunds pris «Årets sykepleier i Møre og Romsdal 2011».  Hun var utdanna sykepleier i 1980 og har arbeidet både ved Kristiansund sykehus og i Kristiansund kommune. Dette sier juryen om Liv Astrid … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | 1 kommentar

Hospitering ved lindrende enheter i Møre og Romsdal

Kristiansund kommune ved Lindrende enhet, Rokilde sykehjem- og Ålesund kommune, ved lindrende enhet Blindheim omsorgssenter har i fellesskap utviklet en hospiteringspakke, se brosjyre: HospiteringsbrosjyrePakken består av en felles undervisningsplan, med tema som blant annet; symptomlindring, terminalpleie og sorgarbeid. Last ned egen … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar