Månedlig arkiv: mars 2011

Årsrapport 2010- Rokilde USH

Rapporten er nå tilgjengelig fra Rokilde USH sin blogg: Rokilde sykehjem- Årsrapport

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Brann i helseinstituasjoner

Fra omtale av filmen som ligger på Youtube: Hvordan bør ansatte opptre ved brann i en helseinstitusjon? Varsling, redning og slokking er hovedtemaer i opplæringsfilmen «Brann i helseinstitusjon». Filmen er laget i et samarbeidsprosjekt mellom Gjensidige Forsikring, Helse Nordmøre og … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Nevroplan 2015

Helsedirektoratet utlyser tilskuddordninger i forbindelse med utvikling av Nevroplan 2015, en del av Omsorgsplan 2015. Les mer på Helsedirektoratets sider Nevroplan 2015

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

12.april 2011 Konferanse for ledere og nøkkelpersonell

KS inviterer ledere, tillitsvalgte, opplærings- og personalansvarlige i sykehus, i kommunehelsetjenesten og i private virksomheter, og videre lærere i helse og sosialfag og andre som er opptatt av utdanning og rekruttering i helsesektoren til konferanse. Hensikten med konferansen er at du … Les videre

Publisert i Kurs og konferanser | Legg igjen en kommentar

Nytt nyhetsbrev

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Troms har i samarbeid med Senter for omsorgsforskning i Nord-Norge utviklet et helt nytt indormasjonsblad om fag og forskningsnytt i nord.  Last ned her: FagNytt i Nord mars 2011    Med vennlig hilsen Kirsti … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Ny erfaringsbasert master

Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO har fått 15 studieplasser til ny erfaringsbasert master i avansert geriatrisk sykepleie. Studentene får mye klinisk praksis gjennom studiet. Les mer her: Universitetet i Oslo OBS: Søknadsfrist 15 april.  Brosjyren kan lastes ned fra nettsiden, eller … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Gunhild Rolandsen ny fylkesleder i NSF

Som nok de fleste har fått med seg er Gunhild Rolandsen ny fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund, avdeling i Møre og Romsdal. Gunhild Rolandsen har vært med fra oppstart i det faglige nettverket i Møre og Romsdal, som kontaktperson for Fræna … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Lindrende behandling: Mindre nærhet, mer administrasjon

Kilde:  Forskning.no 2,mars 2011 En doktorgradsstudie antyder at lindring etter hospicefilosofien er i ferd med å bli ertstattet av mindre nærhet og mer administrasjon. Førsteamanuensis Lisbeth Thoresen ved Høgskolen i Vestfold har tatt sin doktorgrad på hospicebevegelsen og omsorgen for døende. … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Samarbeidsorganet for det faglige nettverket i Møre og Romsdal

Samarbeidsorganet for det faglige nettverket i Møre og Romsdal gjennomførte 2.mars sitt årlige møte ved Fylkeshuset i Molde. Hensikten med disse møtene er å revidere samarbeidsavtalen, diskutere organisering og strategi, samt å legge planer for det kommende året. Foran fra venstre: … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon) | Legg igjen en kommentar