Månedlig arkiv: februar 2010

Lær om kunnskapsbasert praksis med nettkurs

Senter for kunnskapsbasert praksis, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene og Høgskolen i Bergen har i samarbeidet utviklet et nettkurs om kunnskapsbasert praksis (KBP).  Gjennom kurset kan du og dine kolleger få innføring i de viktigste begrepene i KBP. Les mer om KBP- og … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Kurs og konferanser, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge

Ved møtet i samarbeidsutvalget for det faglige nettverket i Møre og Romsdal ga Karin Torvik ved senter for omsorgsforskning i Midt-Norge følgende presentasjon: Senter for omsorgsforskning 

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon) | Legg igjen en kommentar

Lite kunnskap om omsorgsteknologi

Senter for omsorgsforskning Midt-Norge skriver op sine hjemmesider at det er mange gode teknologiske løsninger for hjelpetrengende og funksjonshemmede, men at det er få norske kommuner som har tatt hjelpemidlene i bruk. Omsorgsteknologi er IT-baserte løsninger til bruk i omsorgssektoren, … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Bli med! Slik kan frivilllige organisasjoner inkludere eldre og personer med demens

Helsedirektoratet har i samarbeid med frivillige organisasjoner og kommuner med erfaring med frivillighetsarbeid utarbeidet heftet «Bli med!»  Les mer på Helsedirektorates sider: Helsedirektoratet Heftet kan også lastes ned her: Bli med!

Publisert i 1 | Legg igjen en kommentar

Les om lyden av liv

Og andre nyheter på Rokilde USH sin netteside:

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Pasjon for livet – når eldre selv tar ansvar for å forebygge sykdom og skade

Et viktig satsingsområde i tiden framover er forebyggende helsearbeid. Våre naboer i Sverige har samme fokus, og har derfor startet pilotprosjektet «Pasjon for livet».  Prosjektet ble initiert av Sveriges kommuner og Landsting  – og Qulturum, som er Landstingets utviklingsavdeling i Jønkøpings len.  … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Stor aktivitet i Ålesund kommune

Ålesund kommune har fått status både som undervisningshjemmetjeneste – og som forskningskommune.  En oversikt over igangsatte- og pågående prosjekter kan du lese her: Prosjekter i Ålesund kommune

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nettverk Sunnmøre Nord, Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | 2 kommentarer

Møre og Romsdal først med frivilligplan

Møre og Romsdal har som første fylke i landet utarbeidd eigen Frivilligplan. – Vi ønskjer å skape Noregs mest offensive frivilligpolitikk saman med kommunal sektor, seier Synnøve Valle  som har leia prosjektet ’Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga’.Ho vonar frivilligplanen kan inspirere … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nyheter og nyttig informasjon, Til inspirasjon | Legg igjen en kommentar

Hvor kjent er Senter for omsorgsforskning, UHT og UHS?

Senter for omsorgsforskning region Østlandet har gjort en undersøkelse blant kommuneledere om både kjennskap til, og forventninger knyttet til de regionale Sentraene for Omsorgsforkning, Undervisningssykehjemmene og de nye Undervisningshjemmetjenestene. «Hva fortventer omsorgstjenestelederne av oss?»  Les presentasjon av funnene på lysark … Les videre

Publisert i Nyheter og nyttig informasjon | Legg igjen en kommentar

Aure og Ålesund- forskningskommuner

Nasjonalt panel av forskningskommuner De fem regionale sentrene for omsorgsforskning har gått sammen om opprettelse av et nasjonalt utvalg av kommuner som skal være samarbeidspartnere for sentrenes forskningsvirksomhet. Panelet skal representere alle landets fylker, og er delt inn i små, … Les videre

Publisert i Faglig nettverk i Møre og Romsdal (felles informasjon), Nettverk Nordmøre | 1 kommentar